Projektkarta

jordbruk-leader

Nedan finner ni en karta över våra beviljade och aktuella projekt. Tryck på respektive makör för att läsa mer om projektet.

STÄNG

Världens kök – Botildenborg

Projektägare: Xenofilia AB Gården Botildenborg är under utveckling. Man vill bygga ett professionellt kök för arbetsträning till nyanlända och utrikesfödda med fokus på kvinnor, ge arbetsmöjligheter för unga i området geno...

STÄNG

Lokalt förankrat varumärkesbyggande för Vismarslövs Brygghus

Projektägare: Vismarslöv Brygghus AB Avsikten med projektet är att marknadsföra Vismarlövs Brygghus. Genom varumärkesbyggande och riktad kommunikationsstrategi är möjligheterna större att lyckas. Strategin för projektet är...

STÄNG

Starkare upplevelser med hjälp av digital teknik i natur och kulturhistoriska miljöer

Projektägare: Vellinge Kommun Syftet med projektet är att förstärka upplevelser i natur och kulturmiljöer genom att använda digital teknik som multisensoriska förstärkare. Man vill också attrahera fler besökare samt öka ti...

STÄNG

Smart Little Village

Projektägare: Gefion AB Innehållet i konferensen innehåller ett kunskapsutbyte mellan olika småkommuner med exempel från Sverige men också internationellt. Skurups kommun har anlitat företaget Gefion AB för att genomför...

STÄNG

Renovering av fd Rödakorsstugan vid den allmänna badplatsen i Beddingestrand

Projektägare: Lilla Beddinge Byalag Avsikten med projektet är att renovera fd Rödakorsstugan med tillhörande mindre byggnad och skapa samlingslokal med bastu. Efterfrågan för vinterbad finns både bland medlemmar och turist...

STÄNG

Odla utan gränser

Projektägare: Stiftelsen Botildenborg Projektet har för avsikt att skapa viktiga möten mellan den skånska odlingstraditionen och de globala influenser som nya svenskar har med sig. Botildenlund är byggt 1860 och är bel...

STÄNG

Kungshaga 4H-klubb

Projektägare: Kungshaga 4H, ideell förening Projektet avser uppstart av en 4H-klubb på Kungshaga Gård i Höllviken, Vellinge kommun. Kungshaga 4H-klubb är den första i sitt slag i Söderslättsregionen och riktar sig dels til...

STÄNG

Glostorp Ridområde

Projektägare: Hästrådet i Sydväst Avsikten med projektet är ridstigar i ett sling- och promenadstråk på jordbruksmark i Glostorp. Detta ska förbinda Glostorps by med Käglinge Naturområde. Investeringen ska öka kvalitet...

STÄNG

Hörte Lanthandel

Projektägare: Skog, hav & Slätt AB Avsikten med projektet är att lyfta fram skånskt mathantverk och dess producenter både nationellt och internationellt. Skapa en plats där alla är välkomna och visar mångfalden i l...

STÄNG

Förstudie Regional Sportfisketurism – Trelleborg

Projektägare: Sveriges Sportfiske och  Fiskevårdsförbund Avsikten med projektet är en förstudie att samla information för att göra en utvärdering av förutsättningarna för sportfisketurism i Trelleborg. Peka på möjlighe...

STÄNG

Oxiespåret

Genom Oxiespåret vill projektgruppen belysa och lyfta fram särskilt betydelsefulla platser i Oxie och allt kul som händer i området samt ta fram en ny utsiktsplats. Oxie är en stadsdel i utkanten av Malmö, vackert belägen ...

STÄNG

Skåne är Köpenhamn: Guidade dagsutflykter från Danmark till Söderslätt

Projektägare: Travel Shop i Europa Köpenhamn är södra Skandinaviens i särklass största besöksmål. Trots att Skåne ingår i Greater Copenhagen så utgör landsgränsen en barriär. I projektet ska därför turer organiseras där gä...

STÄNG

Matte för alla

Projektägare: Pi idé AB Matte för alla går ut på att skapa en uthållig modell för läxhjälp/extrastöd i matematik i Söderslättsområdet med hjälp av innovativ teknik som samtidigt ger sysselsättning åt unga och nyanlända. ...

STÄNG

Södra Åby Byahus

https://www.youtube.com/watch?v=4001ahjkFjA Projektägare:Södra Åby Hembygdsförening Avsikten med projektet är att genom att köpa in kyrkstugan i S. Åby få en bas för Södra Åby Hembygdsförening och etablera en social möt...

STÄNG

Limitless Park

Projektägare: Lavendelfarmen Limitless Park handlar om att bygga upp en trampolinpark utomhus som även ska fungera som mötesplats för ungdomarna på Söderslätt. Det saknas ett samlingsställe för ungdomar med intresse f...

STÄNG

Destination Svedala

Projektägare: Svedala kommun Projektet ska utveckla och profilera Svedala kommun som ett attraktivt besöksmål året runt inom Söderslätt och därigenom stärka hela Söderslätt. I Svedala finns ett brett utbud av handel (bu...

STÄNG

Förstudie – Lokal livsmedelsstrategi Malmö

Projektägare: Malmö Stad Med samlad matkraft kan en lokal livsmedelsstrategi förena aktörer i gemensamma mål och visioner för att lyfta Malmö som en hållbar matstad där utveckling och matglädje får spira. Malmö stad ska sa...

STÄNG

Femnet – från idé till utveckling

Projektägare: Femnet, Oxie  Projektet ska skapa en mötesplats för dialog med nya svenskar och väcka möjligheter och alternativ både för ”gamla” och nya svenskar. Projektet Från idé till utveckling - Landsbygdskraft för ...

Världens kök – Botildenborg Insatsområde 3: Modiga egenföretagare skapar arbete för fler inom Söderslätts befintliga och nya näringar, Landsbygdsfonden, Söderslätt
Lokalt förankrat varumärkesbyggande för Vismarslövs Brygghus Insatsområde 1: Ett smart och entreprenörsinriktat jordbruk, Landsbygdsfonden, Söderslätt
Starkare upplevelser med hjälp av digital teknik i natur och kulturhistoriska miljöer Insatområde 4: Besöksnäringen binder samman Söderslätts huvudnäringar, Landsbygdsfonden, Söderslätt
Smart Little Village Insatsområde 3: Modiga egenföretagare skapar arbete för fler inom Söderslätts befintliga och nya näringar, Landsbygdsfonden, Söderslätt
Renovering av fd Rödakorsstugan vid den allmänna badplatsen i Beddingestrand Insatområde 4: Besöksnäringen binder samman Söderslätts huvudnäringar, Landsbygdsfonden, Söderslätt
Odla utan gränser Insatsområde 1: Ett smart och entreprenörsinriktat jordbruk, Socialfonden, Söderslätt
Kungshaga 4H-klubb Insatsområde 1: Ett smart och entreprenörsinriktat jordbruk, Landsbygdsfonden, Söderslätt
Glostorp Ridområde Insatsområde 1: Ett smart och entreprenörsinriktat jordbruk, Landsbygdsfonden, Söderslätt
Hörte Lanthandel Insatsområde 3: Modiga egenföretagare skapar arbete för fler inom Söderslätts befintliga och nya näringar, Landsbygdsfonden, Söderslätt
Förstudie Regional Sportfisketurism – Trelleborg Insatområde 4: Besöksnäringen binder samman Söderslätts huvudnäringar, Söderslätt
Oxiespåret Söderslätt
Skåne är Köpenhamn: Guidade dagsutflykter från Danmark till Söderslätt Insatområde 4: Besöksnäringen binder samman Söderslätts huvudnäringar, Regionalfonden, Söderslätt
Matte för alla Insatsområde 3: Modiga egenföretagare skapar arbete för fler inom Söderslätts befintliga och nya näringar, Landsbygdsfonden, Söderslätt
Södra Åby Byahus Insatområde 4: Besöksnäringen binder samman Söderslätts huvudnäringar, Landsbygdsfonden
Limitless Park Insatområde 4: Besöksnäringen binder samman Söderslätts huvudnäringar, Landsbygdsfonden, Söderslätt
Destination Svedala Insatområde 4: Besöksnäringen binder samman Söderslätts huvudnäringar, Landsbygdsfonden, Söderslätt
Förstudie – Lokal livsmedelsstrategi Malmö Insatsområde 1: Ett smart och entreprenörsinriktat jordbruk, Regionalfonden, Söderslätt
Femnet – från idé till utveckling Insatsområde 3: Modiga egenföretagare skapar arbete för fler inom Söderslätts befintliga och nya näringar, Landsbygdsfonden, Söderslätt