Beviljade projekt

Projektägare: Femnet, Oxie

 Projektet ska skapa en mötesplats för dialog med nya svenskar och väcka möjligheter och alternativ både för ”gamla” och nya svenskar.

Projektet Från idé till utveckling – Landsbygdskraft för lokal utveckling på Söderslätt har två delar:

En del är en utbildning för kvinnor och män från utvecklingsgrupper på Söderslätt med föreläsningar och studiebesök samt egna utvecklingsprojekt/aktiviteter med coachning. Deltagarna kan komma från ett byalag, en hembygdsförening, eller annan förening eller nätverk.

Andra delen är mötesplatser för kvinnor på Söderslätt och utlandsfödda kvinnor. Fokus då är kvinnor på landsbygden och möten stad-land med ett integrations-perspektiv.

Projektets två delar möts i två tematiska seminarier och en avslutande konferens där bland annat projektarbetena presenteras liksom en inspirationsbok för idéutveck-ling baserad på erfarenheter och goda exempel från projektet.

Genom projektet vill FemNet bidra till ett ökat engagemang för bygdens utveckling och för samverkan.

Dela: