Beviljade projekt

Projektägare: Svedala kommun

Projektet ska utveckla och profilera Svedala kommun som ett attraktivt besöksmål året runt inom Söderslätt och därigenom stärka hela Söderslätt.

I Svedala finns ett brett utbud av handel (butiker i de större orterna och gårdsbutiker), rekreation (vandring, golf, cykling etc), övrig sport, kulturnäringar och hantverk, som kan anpassas för att nyttjas året runt för besökare (dagsutflykter eller övernattning). Projektet blir en viktig del av arbetet med att utveckla besöksnäringen och handeln i Svedala kommun.

En Destinationskoordinator anställs och ska inventera erfarenheter och goda exempel på utveckling av handel, besöksmål och produkter i kommunen som skapas med hållbarhet. Destinationskoordinatorn ska också initiera till lockande aktiviteter och arrangemang. Genom att hos aktörer inom handel, besöksnäringen och kreativa och kulturnäringar i kommunen öka kännedomen om varandras verksamheter kan branschöverskridande samarbeten skapas. Synergieffekter är produktutveckling, aktiviteter för att locka besökare och möjlighet till sysselsättning. Aktörernas nätverk blir också större och möjliggör ett utbyte av erfarenheter och kompetens.

Under projektets gång kommuniceras goda exempel och används i profileringen av Svedala kommun som en besöksdestination. Projektet ska inventera erfarenheter och goda exempel på utveckling av besöksmål och produkter och tjänster i Svedala kommun som skapas med hållbarhet. Genom projektet ska aktörerna inom handel, besöksnäringen samt kreativa- och kulturnäringar få ökad kännedom om varandras verksamheter och stimuleras till branschöverskridande samarbete. Därigenom skapas synergieffekter såsom utveckling av produkter och tjänster, tillväxt och sysselsättning samt aktiveter och evenemang som kan locka fler besökare till kommunen.

Med attraktiva besöksmål, bra lokal handel, aktiviteter och evenemang skapas även argument för kommunens och kranskommunernas invånare att ”stanna kvar” i närområdet. Detta skapar en kvarhållande effekt och minskar behovet av långa transporter.

Dela: