Beviljade projekt

Förstudie – Lokal livsmedelsstrategi Malmö

Publicerades den 19 mars 2018

Projektägare: Malmö Stad

Med samlad matkraft kan en lokal livsmedelsstrategi förena aktörer i gemensamma mål och visioner för att lyfta Malmö som en hållbar matstad där utveckling och matglädje får spira. Malmö stad ska samla stadens mataktörer i en förstudie för att gemensamt starta processen av att ta fram en lokal livsmedelsstrategi.

Det finns redan en nationell och en regional livsmedelsstrategi. Nu vill Malmö stad stödja utvecklingen av en lokal livsmedelsstrategi och ser det som en möjlighet för lokala aktörer att skapa något unikt för just Malmö samt vara en förebild för andra städer och platser i Sverige. Det finns också ett ökat intresse av medborgare för de stora frågorna på lokal nivå, exempelvis hållbar utveckling, ekologiskt, matglädje, hälsa och tillgänglighet.

Förstudien stödjs av Europeiska regionala utvecklingsfonden (LEADER Söderslätt) och syftet är att tillsammans med representanter från hela mat-Malmö skapa en gemensam bild och vision av en livsmedelsstrategi på lokal nivå. I slutet av 2018 ska förstudien vara klar.

Målet är att finansiärer för att verkställa en lokal livsmedelsstrategi är på plats då, och att flera relevanta aktörer och partners är engagerade för att driva arbetet vidare utifrån en handlingsplan som antagits gemensamt utifrån vision och mål. Malmö stad kan mycket väl vara en av aktörerna men inte nödvändigtvis den som ytterst ska driva arbetet.

 

Dela: