Beviljade projekt

Projektägare: Pi idé AB

Matte för alla går ut på att skapa en uthållig modell för läxhjälp/extrastöd i matematik i Söderslättsområdet med hjälp av innovativ teknik som samtidigt ger sysselsättning åt unga och nyanlända.

I projektet används sk  Fun Tables, stora 32 tums pekskärmar inbyggda i ett robust bord som flera barn/ungdomar använder samtidigt. Borden placeras på skolors fritidsavdelningar, fritidshem och bibliotek inom Söderslätts området för användning på icke skoltid för att stötta elevers matematikinlärning i åldrarna 7- 13 år.

Syfte är att höja elevers intresse och kunskap för ämnet matematik inom Söderslättsområdet genom att skapa en modell för extrastöd/läxhjälp.

Dela: