Beviljade projekt

Oxiespåret

Publicerades den 16 april 2018

Genom Oxiespåret vill projektgruppen belysa och lyfta fram särskilt betydelsefulla platser i Oxie och allt kul som händer i området samt ta fram en ny utsiktsplats.

Oxie är en stadsdel i utkanten av Malmö, vackert belägen i gränslandet mellan stad och landsbygd. Böljande kullar, gravhögar från bronsåldern, Malmös äldsta kyrka, observatoriet, vackra rekreationsområden och ett starkt föreningsliv. Ja, det finns många anledningar till varför engagemanget i och för Oxie är stort. Genom Oxiespåret vill projektgruppen belysa och lyfta fram särskilt betydelsefulla platser i Oxie och allt kul som händer i området samt ta fram en ny utsiktsplats.

I Oxiespåret samverkar Oxiebiblioteket (projektägare) med föreningarna Nätverket Oxie Byar, PRO Oxie, Käglinge Egnahemsförening, Astronomiska sällskapet Tycho Brahe, Oxie Centrum Köpmannaförening och Vävpolarna samt fastighetsägarna Brinova Fastigheter AB och Fastighets AB Trianon.

Projektet går ut på att knyta samman Oxies sevärdheter längs ett gemensamt Oxiespår. Tanken är att besökare, när de kliver av tåget eller bussen på Oxie station eller anländer med bil eller cykel i centrum, direkt ska mötas av information som väcker deras nyfikenhet och pekar dem i rätt riktning. En enhetlig infrastruktur i form av skyltar och informationstavlor ska anläggas med biblioteket som centralt nav. Även en ny utsiktsplats vid Tycho Brahe observatoriet kommer tas fram och bli en del av spåret.

Utöver att lyfta fram Oxie som destination för potentiella besökare, är en central del att lyfta fram och visa på allt bra som finns och händer i Oxie för dess invånare. Oxiedagen (en folkfest i Oxie centrum) och en gemensam julmarknad kommer arrangeras årligen. Vi vill nämligen bygga vidare på och förstärka det engagemang som finns här.

Vi hoppas att vårt projekt ska berika och synliggöra kulturlivet i Oxie, öka den sociala sammanhållningen, knyta samman och synliggöra sevärdheter i Oxie samt att vi fått en ny välbesökt utsiktsplats. Vi hoppas också att satsningen ska bidra till att fler vill besöka oss, på nya näringslivstillfällen och att nya hållbara samarbeten och nätverk växer fram.

Dela: