Beviljade projekt

Projektägare: Hästrådet i Sydväst

Avsikten med projektet är ridstigar i ett sling- och promenadstråk på jordbruksmark i Glostorp. Detta ska förbinda Glostorps by med Käglinge Naturområde.

Investeringen ska öka kvaliteten för framtiden för boende i området med inackoderingsstall, turridning mm. Det ska ge möjligheter av nya hästföretag att etablera sig i området. Med löpande inbjudningar till hästägare, hästföretagare och markägare ska man informera om allemansrätten och hänsyn till odlingslandskapet. Informera och värna om den historiska plats för besökare längs gång- och ridstråk.

Behovet av ridvägar och promenadstråk är stort. Idag måste man gå eller rida på en landsväg med hastighet på 70 km/h för att komma till Käglinge Naturområde. Med rid- och gångstråk ökar man kvaliteten och framtid i området. för alla boende. Det gör att fler har möjlighet på ett säkert sätt kan utnyttja Naturområdet. Då det finns många hästgårdar och villor i området förbinder man gårdarna och villorna på ett säkert sätt till Naturområdet. Det har byggts en bro mellan Glostorp och Käglinge som har ökat säkerheten och gett möjligheter till lokalbefolkningen att njuta av Naturområdet. Det innebär att samverkan och ridstigar mellan hästgårdarna, ger möjlighet att det blir nyetableringar och nya arbetstillfällen som te x turridning, inackoderingar mm.

Kontakt

hastradetisydvast@hotmail.se

Dela: