Beviljade projekt

Projektägare: Kungshaga 4H, ideell förening

Projektet avser uppstart av en 4H-klubb på Kungshaga Gård i Höllviken, Vellinge kommun. Kungshaga 4H-klubb är den första i sitt slag i Söderslättsregionen och riktar sig dels till barn och ungdomar i åldrarna 6-25, dels till deltagare i Vellinge kommuns Daglig verksamhet enligt LSS.

Vackert belägen på den skånska slätten ligger Kungshaga Gård, en väletablerad verksamhet med en lång rad olika inriktningar såsom naturunderstödd rehabilitering, familjevänliga aktiviteter och lokalt företagande. Som en naturlig utveckling av gårdens filosofi – att djur och natur gör gott för både kropp och själ – syftar vårt projekt till att även börja bedriva 4H-verksamhet på gården.

4H (där de fyra H:na står för Huvud, Hjärta, Hand och Hälsa) är en internationell ungdomsorganisation som finns representerad i fler än 80 länder. Konceptet har funnits i Sverige sedan början av 1900-talet. Det skånska utbudet har dock hittills  varit begränsat till 4H-verksamheter i Malmö och Lundaregionen. Med bildandet av Kungshaga 4H-klubb vill vi möta såväl efterfrågan som lokala behov av dylika fritidsaktiviteter även på Söderslätt.

Projektets medfinansiär är Vellinge kommun, som länge har velat ge sina deltagare i Daglig verksamhet enligt LSS meningsfull sysselsättning och stimulans i gårdsmiljö. Under projektets gång kommer deltagare från Daglig verksamhet att vistas på gården ett par gånger i veckan för att, i sällskap av sina handledare och gårdens personal, utföra enkla praktiska sysslor: sköta om djur, odla, laga mat och baka. Samma aktivitetsutbud kommer att erbjudas 4H-klubbens ordinarie medlemmar, där målgruppen är barn och ungdomar i åldrarna 6-25. Under projektets gång kommer vi även att anordna studiebesök och läger.

Foto: Jenny Hammarlund

 

Dela: