Beviljade projekt

Renovering av fd Rödakorsstugan vid den allmänna badplatsen i Beddingestrand

Publicerades den 12 december 2018

Projektägare: Lilla Beddinge Byalag

Avsikten med projektet är att renovera fd Rödakorsstugan med tillhörande mindre byggnad och skapa samlingslokal med bastu. Efterfrågan för vinterbad finns både bland medlemmar och turister.

Renoveringen engagerar ett stort antal av byalagets medlemmar och det räddar en byggnad som finns på plats sedan 1946.Det gör området mer attraktivt och kan bidra till återinflyttning av den yngre generationen. Detta ger byalaget möjligheter att arbeta och utveckla  en levande landsbygd och utvidga verksamheten samverkan med kommunen, föreningar, företag och för de boende.

Lilla Beddinge Byalag har idag 1200 medlemmar. Varje år genomför de många olika aktiviteter t ex Fiskets dag, valborgsmässofirande, julmarknad mm. Dessa aktiviteter är välbesökta. Med en vinterbonad stuga har man möjlighet att utveckla byalaget och lokala företag även under vintermånaderna. Detta i sin tur kan leda till att nya företag etableras och arbetstillfällen skapas och att etablerade företag kan leva kvar. Man får en levande landsbygd i samverkan med hela Söderslätts bygd. Samlingslokalen kan också fungera som en möteslokal för studiecirklar, möjlighet för vinterbad då stugan ligger 15-20 m från stranden, detta kan locka besökare till bygden och fler året runt boende. Byalaget arbetar för en levande landsbygd som människor vill besöka men också där man trivs och vill leva även under vintern.

Fiskets dag har besök från hela Söderslätt men också turister från andra länder t ex cykelturister från Tyskland och engagerar ett 70 tal medlemmar mellan 12 och 80 år. De lokala företagarna deltar genom försäljning av sina produkter. Kafferep där de äldre träffas under sommarmånaderna kan även fortsätta under vinterhalvåret med en vinterbonad stuga. Minst två kvällar i veckan under sommaren har man ”Musik vid havet”.

Byalaget kommer att erbjuda studieförbunden, näringslivet, föreningar även privata tillställningar såsom barnkalas mm att använda stugan som möteslokal. Att göra stranden attraktiv för badande turister tänkar man ev öppna upp stugan för omklädningsrum men även för att inta medhavd mat. Detta kan leda till att man under sommaren har ungdomar på sommararbete.

Kontaktperson

Christer Rosberg, ordförande, 0734 356202

Dela: