Beviljade projekt

Projektägare: Gefion AB

Innehållet i konferensen innehåller ett kunskapsutbyte mellan olika småkommuner med exempel från Sverige men också internationellt.

Skurups kommun har anlitat företaget Gefion AB för att genomföra konferenser med Skurups Kommun som värd. Skurups Sparbank är också samarbetspartner. Projektet riktar sig till Skurups närområde såväl som till andra kommuner och företag inom Söderslätt. Innehållet i konferensen innehåller ett kunskapsutbyte mellan olika småkommuner med exempel från Sverige men också internationellt. Innan konferensen finns möjligheter att fördjupa sig i masterclasses som leds av människor som gjort stora förändringar i sina kommuner. Övergripande är samhällsutveckling och samhällsbyggande. Man planerar att det ska bli en årlig konferens med olika teman. Årets tema är lantbruk, framtidens skola i en virtuell värld, internetutveckling med fiberutbyggnad och Internet of things, besöksnäring och företagens situation.

Man vänder sig till politiker, tjänstemän och företagare som bor och verkar i ett samhälle. Konferensen ger företag som är intresserade av att vara leverantörer att möta olika aktörer i samhället och bilda ett kontaktnät. För t ex leverantörerna som inte har möjlighet att besöka de mindre kommunerna får kontakten direkt och kan med nya kontakter t ex göra upphandlingar mm. Erfarenhetsutbyte och kunskapsutbyte synliggör exempel inom olika områden och gör att man  tar lärdom av varandra vilket gör att man får nya redskap att använda i sina verksamheter. Projektet är nytänkande vilket gör att de mindre kommunerna synliggörs och är i fokus. Ett nytänkande gällande upplägget med goda exempel och en huvudkonferens med möjlighet att fördjupa sig mer i masterclasses. Konferensen skapar kontakter mellan företag, kommuner och näringslivet i Söderslättsområdet, övriga Sverige och även internationellt.

Kontakt:

peter@gefion.se

www.smartlittlevillage.se

Dela: