Beviljade projekt

Projektägare: Xenofilia AB

Gården Botildenborg är under utveckling. Man vill bygga ett professionellt kök för arbetsträning till nyanlända och utrikesfödda med fokus på kvinnor, ge arbetsmöjligheter för unga i området genom caféverksamhet, matlagningskurser med kunskap kring mångfald och ekologiskt hållbar mat.

En egen odling av grönsaker blandat med skånska grödor och grönsaker från hela världen som ska serveras i restaurangen. Verksamheten bidrar till hållbarhet genom arbete till nyanlända och kvinnor samt utveckla innovationer och kunskap i hållbarhet med unga i närområdet.

Verksamhetens utveckling ska bidra till att man erbjuder konferens, restaurang och café till allmänheten och företag. Man kommer att tillhandahålla teoretisk undervisning om hygien, matsäkerhet, livsmedelskunskap och med kombination med praktik kommer de att få grundläggande kunskaper kring köksyrket. Deltagarna kommer tillsammans med köksmästare att laga och servera all mat till de utbildningar och konferenser som kommer att ske på Botildenborg, deltagarna kommer även att matchas med praktikplatser som i sin tur leder till arbete. Café ska öppnas som ska drivas av ungdomar från närområdet och de kommer även att få utbildning i ekonomi, service och kök. Detta ger möjlighet till nya arbetstillfällen och entreprenörskap för boende i och runt Malmö. Det finns ett stort intresse kring lösningar för att öka arbetstillfällen bland utrikesfödda kvinnor så metoderna kan spridas i Skåne och Sverige. Man skapar långsiktiga förutsättningar och hållbarhet för deltagarna.

Idag har man studiebesök från hela Norden som är intresserade av verksamheten och dess metoder. Det handlar om organisationer som arbetar med hållbarhet, kommuner, arbetsförmedlingen, universitet och lärosäten. Man besöker även konferenser och tar emot studiebesök där man föreläser om verksamheten.

Kontaktpersoner:

agnes.malmstrom@botildenborg.se

lena.friblick@botildenborg.se

Dela: