Nyheter

Vad är DUS, Destinationsutveckling SYD?

Publicerades den 31 januari 2020

Vad är DUS, Destinationsutveckling SYD?

Ett 2-årigt LEADER-projektet som ska inventera erfarenheter och goda exempel på utveckling av besöksmål och produkter och tjänster på Söderslätt som skapas med hållbarhet. Genom projektet ska aktörer inom handel, besöksnäringen samt kreativa- och kulturnäringar få ökad kännedom om vara varandras verksamheter och produkter och tjänster, tillväxt och sysselsättning samt aktiviteter och evenemang  som kan locka fler besökare till Söderslätt/Skåne. Projektet görs i samarbete med Söderslätts fem kommuner, Trelleborg, Vellinge, Svedala, Skurup och Malmö.

Första mötet – 14 Januari

14 Jan i år genomförde Projekt DUS ett lyckat frukostmöte med ett fyrtiotal deltagare från hela Söderslätt. Under mötet hölls intressanta och givande paneldiskussioner där man belyste digital och fysisk ”Storytellning” för att öka medvetenheten kring lokala produkter och samarbeten.

Dela: