Beviljade projekt

Projektägare: Candatia AB

Alexander Lärnerhem vill utveckla ung företagsamhet i söderslättsregionen och ge dem en mötesplats där de vågar satsa på sina idéer. Syftet med projektet är att samla in och locka unga entreprenörer att synas. Samtidigt kan de vidga sina nätverk och finna en plats inom näringslivet.

Unga företagare ges utrymme

Målet är att skapa en årligen återkommande egen avgränsad tälthall på Svedala företagsmässa riktad enbart till unga entreprenörer och företagare. Här ska de kunna knyta nödvändiga kontakter och skapa nätverk för framtiden.

Ger bra grund att stå på

Genom att skapa nätverk för ung företagsamhet har man belyst en viktig faktor för entreprenörskap i Sverige, de har även fått en bra grund till att fortsätta bygga och utveckla sina företag. Att dessa unga företagare sedan kan ge tillbaka till samhället i form av nystartade bolag blir en vinst för alla inom regionen. Projektet har gynnat andra målgrupper och skapat nya samarbeten mellan organisationer som tidigare saknats.

Årligt återkommande

Mässan kommer att hållas årligen och ung företagsamhet kommer att vara en stående del av mässan. Utöver de kontakter och samarbeten som skapades tack vare mässan bidrog satsningen till att Svedala kommun anlade en ny parkering i samband med mässan, men även att vägnätet och skyltningen in till hallen sågs över.

Kontaktpersoner:

Alexander Lärnerhem,
alexander.larnerhem@candatia.se

www.svedalaforetagsmassa.se

Dela: