Beviljade projekt

Projektägare: Kungshaga 4H

Föreningen Kungshaga 4H har med projektet ”Djur på hjul” tänkt använda samspelet mellan djur och människor i läkande syfte. Målet är att starta upp en djurbil som kan köra runt till personer med fysiska och psykiska hinder mellan orterna på Söderslätt. Dessa personer kommer vanligtvis inte ut för att få närkontakt med djur men på detta sätt kommer även de kunna ta del av upplevelsen.

Villkorslös kärlek på hjul

Syftet med projektet är att erbjuda förmånen att få ta del av den villkorslösa kärlek och läkande kraft som djur kan erbjuda. I dag är den begränsad till de personer som kan ta sig till Kungshaga Gård. Men med projektet ”Djur på hjul” tänker föreningen ta djuren med sig ut till de som inte kan eller har möjlighet att besöka gården. Föreningen är noga med att poängtera att ”Djur på hjul” inte kommer att ersätta de aktiviteter som sker på plats. Den ska istället ses som en utökning av föreningens samarbete med Vellinge kommun och som ett komplement till redan etablerade verksamheter.

Når ut till fler

Kungshaga Gård ser även möjligheten att skapa fler arbetstillfällen i form av meningsfull sysselsättning och engagemang för de redan befintliga LSS-deltagarna. På sikt är målet att nå ut med djurbilen till ett flertal målgrupper i söderslättsregionen som till exempel barn på skolor, människor som lider av psykisk ohälsa och blivit hemmasittare samt äldre- och serviceboenden. Genom att besöka relevanta mässor och marknader vill föreningen nå ut till besökare och på så sätt få upp intresset för projektet. På sikt är det tänkt att även privatpersoner ska ingå i målgruppen som anlitar tjänsten.

Skapar meningsfull sysselsättning

”Djur på hjul” ska på sikt fungera som en plattform för 4H-klubbens medlemmar att bilda egna 4H-företag. Syftet med att starta ett eget 4H-företag är att företagaren ska lära sig ta ansvar för en uppgift och samtidigt få möjlighet att tjäna egna pengar.

Kontaktpersoner:
Hanna Frostander,
kungshaga@4h.se

Isabella von Bodungen,
kungshagagard@telia.com

www.kungshagagard.se

Dela: