Beviljade projekt

MaMa Växtkraft – närproducerat eldningsflis

Publicerades den 25 mars 2020

Projektägare: MaMa Växtkraft AB

Lokala fjärrvärmeverk står inför en vardag med stora utmaningar. Enligt Parisavtalet ska koldioxidutsläppen minskas och som ett led i detta får fjärrvärmeproducenterna uppmaningar på kommunal nivå att bidra i klimatarbetet. Tidigare importerades bränsle till fjärrvärmeverken men nu behöver de istället stora mängder lokalt producerat bränsle, i form av biomassa, för att driva dem. Biomassa är en bristvara samtidigt som många markägare behöver hjälp med uppröjning och det är här Mama Växtkraft AB vill fylla ett tomrum.

Bränsleförsörjning ger sysselsättning

Syftet med projektet är att testa affärsidén där lokala fjärrvärmeverk kan erbjudas trygghet i sin bränsleförsörjning med hjälp av närproducerad eldningsflis. Målet är både att komma upp i en leveranskapacitet av minst 4000 m3  eldningsflis per månad. Men även att hjälpa lågutbildade personer till sysselsättning genom att erbjuda dem motorsågskörkort.

Makrotrender skapade idé

Sex makrotrender i samhället gjorde att MaMa Växtkraft AB bildades.

  • Man såg en ökad efterfrågan av miljövänlig biomassa
  • Stigande energipriser
  • Ökad efterfrågan av lokalt biobränsle
  • Igenväxning av det öppna landskapet
  • Efterfrågan på arbete för lågutbildad arbetskraft
  • En utmaning med integrationen i samhället.

Markägare får hjälp

Genom att erbjuda markägare i södra Skåne att kostnadsfritt få hjälp med att slya, röja och gallra, kan man bidra med närproducerat eldningsflis. Ersättningen för röjningsarbetet blir den röjda biomassan, som sedan flisats till eldningsflis, säljs och transporteras till lokala fjärrvärmeverk.

Tryggad energiförsörjning och ökad sysselsättning

Primärmålgruppen är lokala fjärrvärmeverk och sekundärmålgruppen är privata och kommunala markägare men även de personer som får sysselsättning och en väg in i arbetslivet. Indirekt är kommunen en av målgrupperna tack vare tryggad energiförsörjning, minskat miljöavtryck och ökad sysselsättningsgrad.

Kontaktperson:
Magnus Hultman,
hultmanprivat@gmail.com

Dela: