Beviljade projekt

Mobil anläggning för slungning av honung

Publicerades den 25 mars 2020

Projektägare: Aktiebolaget Lindhagens Bigårdar

Lindhagens bigårdar har tänkt anlägga en flyttbar bod för att kunna skapa en mobil arbetsplats för slungning av honung. De vill underlätta för andra biodlare att få sin honung förädlad samtidigt som de förhindrar smittspridning mellan odlingarna får de även ett kunskapsutbyte biodlare emellan. Ökad gemenskap, fler biodlare som vågar satsa och ett mer blommande Söderslätt är några av fördelarna.

Samarbete ger kunskapsutbyte

Arbetet med att skörda honung är både tungt och inte alltid ergonomiskt. Detta vill Lindhagens bigårdar förändra med hjälp av en flyttbar bod som innehåller utrustning för slungning av honung.  Syftet med projektet är att erbjuda biodlare på alla nivåer hjälp med slungningen på ett ergonomiskt sätt i en livsmedelsanpassad flyttbar bod. Här kan de tillsammans utnyttja utrustningen och hjälpas åt med en tung syssla. Målet är att på detta sätt få in mer honung till förädlingsverksamheten samtidigt som biodlarna kan samarbeta samtidigt som de utbyter råd och kunskaper.

Mobil slunglösning förhindrar smittspridning

Lindhagens bigårdar får ibland förfrågan om de kan hjälpa till att slunga honung från olika biodlare. Tyvärr är det svårt att genomföra idag på grund av Jordbruksverkets regler för att förhindra smittspridning mellan bibestånden. Genom att erbjuda en mobil slunglösning kan Lindhagens bigårdar hjälpa till på plats och undvika eventuell smittspridning eftersom de då inte behöver ta emot kupmaterialet på den egna gården. Att slunga honungen på plats gör även att den tömda skattlådan kan återföras direkt till respektive kupa.

Integration ger kunskapsutbyte

Målet på sikt är att få fler biodlare på Söderslätt att utöka sin biodling till ett lönsamt företagande, samtidigt som Lindhagens bigårdar hoppas att kunna hjälpa till med integrationen. Genom att sammanföra biodlande invånare med utländsk bakgrund och biodlare på Söderslätt underlättar de utbytet av kunskap. Fler biodlare innebär fler pollinatörer i vår natur vilket bidrar till ett mer blommande Söderslätt med effektivare och mer hållbart jordbruk och trädgårdsnäring.

Kontaktpersoner:
Markus Lindroth,
markus@lindhagen.se

www.lindhagen.se

Dela: