Beviljade projekt

Projektägare: Sven Ingvar Olsson

Sven Ingvar Olsson på Slättviks gård har under tre år odlat oljefröpumpor för utvinning av pumpakärnor. Syftet är att lokalt kunna utveckla en ny hållbar och närodlad nischgröda samtidigt som han utvecklar en arbetsplats på landsbygden på Söderslätt. Målet är att utöka verksamheten med vidareförädling i en livsmedelsgodkänd lokal, för att kunna erbjuda en svensk produkt i butikerna.

Investerar i verksamheten

För att kunna erbjuda en svensk produkt till försäljning i butikerna, något som inte finns idag, behöver Sven Ingvar Olsson göra vissa investeringar i verksamheten. Bland annat behövs en fungerande, stationär rensnings- och torkningslinje samt en livsmedelsgodkänd lokal för vidareförädling och paketering. I framtiden hoppas han även kunna ta emot pumpakärnor från andra odlare på Söderslätt, eftersom det finns ett stort intresse för denna gröda.

Svensk vara ger mervärde

Vinsten blir att lantbruket får en ny nischgröda som gynnar miljön eftersom den endast kräver liten eller ingen kemisk bekämpning. Transporten av pumpafrö, som idag importeras från Kina, kommer att minska samtidigt som grödan gynnar bina eftersom den blommar på en annan tid än övriga odlingar. Pumpafrö-odlingen är väl utprövad av Sven Ingvar Olsson och fungerar bra på Söderslätt samtidigt som en svensk vara ger ett mervärde i handeln. Dessutom hoppas han kunna inspirera och motivera andra odlare på Söderslätt att våga satsa på en ny produkt.

Kontaktpersoner:
Sven-Ingvar Olsson,
ht@slattvikgard.se

Dela: