Beviljade projekt

Sydkustsol – Mäta soltiden på sydkusten

Publicerades den 25 mars 2020

Projektägare: Sydkustsol ekonomisk förening

Sydkustsol vill skaffa mätinstrument för soltid, vindstyrka, vindriktning, lufttemperatur och nederbörd som ska monteras i Abbekås hamn. Syftet med projektet är att kunna mäta solskenstimmar på en, för Skånes utvecklings, mer rättvisande plats och till det även visa andra väderdata. Det kommer även att skapa en större betydelse för besöksnäringen i området då dagens beräkning av soltimmar sker i Lund. Målet med projektet är att samla in väderdata som sammanställs och bildar statistiskt underlag som både jordbruket och besöksnäringen kan dra nytta av.

Mäta soltimmar på sydkusten

Projektet avser att med särskild utrustning mäta antalet soltimmar per dag. Data samlas in i särskild programvara som omvandlar denna till en uppgift som kan visas på webbsidor. Syftet är att besöksnäring och kommuner ska kunna visa upp på sin hemsida hur många soltimmar det är på Skånes sydkust. Idag mäts antalet soltimmar i Skåne av SMHI via en station i Lund, något som föreningen tycker är missvisande eftersom det oftare är molnigt över inlandet i jämförelse med kuststräckan.

Gynnar besöksnäringen och skapar arbetstillfällen

Genom att använda uppgiften om hur solsäker sydkusten är kan detta användas i besöksnäringens marknadsföring. Då kan Söderslätt, framförallt sydkusten, marknadsföra sig som en region med stor solsäkerhet jämfört med de siffror som finns idag. På så sätt hoppas Sydkustsol hjälpa till att skapa en högre besöksfrekvens och fler arbetstillfällen. Med siffrorna kan besöksnäringen även visa att solen skiner även utanför ordinarie turistsäsong och få besökarna att stanna och njuta längre.

Kontaktpersoner:
Anders Kristiansen
anders.kristiansen@skivarp.se

www.sydkustsol.se

Dela: