Beviljade projekt

Projektägare: Pernilla Thell AB

Yinyoga + mindfullness = sant vill utreda om kombinationen av dessa två metoder kan användas för att minska stressen i samhället och öka livskvalitén. Syftet med projektet är att öka hälsan och minska stressen för människor både på landsbygden och i staden. Målet är att utveckla och dokumentera ett hälsokoncept för att motverka stressrelaterade sjukdomar.

Förbättra hälsa och minska stress

Med projektstödet vill man dokumentera och utveckla det gemensamma konceptet samt att stärka företagandet genom att arbeta fram ett redskap för att föra processen framåt. Detta ska man i sin tur använda för att nå ut till en ökad grupp av människor och därmed bidra till att förbättra hälsan och minska stressen hos befolkningen.

Skapar kunskapscentrum

Yinyoga + Mindfullness= sant hoppas kunna sätta Söderslätt på kartan som ett kunskapscentrum kring stress och hälsa i vår tid. Det nytänkande konceptet fungerar lika väl för de som vill öka sin livskvalité som för personer drabbade av stress eller följdsjukdomar orsakade av stress. Den senaste hjärnforskningen visar dessutom att mindfullness ökar fokus, koncentrationen och därmed effektiviteten.

Fler arbetstillfällen

Genom att skapa ett kunskapscentrum på Söderslätt vill man locka fler besökare till regionen. Föreläsningar, workshops, utbildning, webbinarier och behandlingar är några av aktiviteterna som ska erbjudas. På detta sätt hoppas man även att kunna skapa arbetstillfällen för fler personer på Söderslätt.

Kontaktpersoner:
Pernilla Thell,
info@studioandas.se

Alexandra Palmblad,
info@crescendokbt.se

www.studioandas.se

Dela: