Nyheter

  • Alla
  • Beviljade projekt
  • Nyheter

Leadermetoden och dess betydelse för lokalt ledd utveckling – video

Publicerades 26 februari 2021

[embed]https://www.youtube.com/watch?v=WEFImmrud9I[/embed] Se videon om leadermetoden och dess betydelse för lokalt ledd utveckling. Filmen är skapad i ett samarbete med LUS, Lokal utvecklingsstrategi Sverige, Landsbygdsnä...

Lantbrukets historia på Johannamuseet – Från Oxe till Nutid

Publicerades 23 februari 2021

Projektägare:  Intresseföreningen Johannamuseets vänner Johannamuseet vill synliggöra lantbrukets historia och utvecklar en ny avdelning som med modern och interaktiv teknik förhöjer upplevelsen. Utställningshallen Från ...

Medeltida Falsterbo

Publicerades 23 februari 2021

Projektägare:  Falsterbonäsets Museiförening Projektet ska genomföra ett antal utgrävningar för att skapa en fördjupad kunskap och bättre historiebeskrivning om Skånemarknadens spännande medeltida historia och dess dåtid...

Leaderprojekt Ståstorpsån

Publicerades 23 februari 2021

[embed]https://www.youtube.com/watch?v=q63Gj__kmVA[/embed] Projektägare:  Sveriges Sportfiske och Fiskevårdsförbund Leaderprojekt Ståstorpsån vill åstadkomma en hållbar förvaltning av Ståstorpsåns vattenmiljöer, först...

Upprustning av Bongska naturmarken

Publicerades 22 februari 2021

Projektägare:  Sydvästra Skånes Vattenråd Projektet Upprustning av Bongska naturmarken syftar till att tillgängliggöra och informera om de ekosystemtjänster och biologiska värden som finns i Bongska naturmarken i Skurups...

TFF En Kraft i Samhället – Skola och Fler aktiva ungdomar

Publicerades 22 februari 2021

Projektägare:  Trelleborgs FF Inom Trelleborgs FF:s verksamhet ingår att ständigt arbeta med attityder och värderingar samt att lära barn och ungdomar att respektera varandra som kamrater och medtävlare. Inom ramen för T...

Läs in fler