Beviljade projekt

All utveckling är lokal – stöd till initiativ och byar på Söderslätt

Publicerades den 19 februari 2021

Projektägare:  Centrum för Publikt Entreprenörskap (Idéburen utveckling)

Projektet ska arbeta långsiktigt för att stärka lokala initiativ, individer och grupper på Söderslätt för att på ett hållbart sätt kunna behålla eller utveckla service och handel, samhällsfunktioner lokalt i en landsbygdsmiljö.

All utveckling är lokal

Att lokal service, tillit och civilsamhälle är viktigt för ett hållbart samhälle har blivit tydligt under Covid-19-pandemin. Projektet består i att ge individuell coachning och rådgivning till byar och kommuner.

Utveckling av kapacitet på landsbygden

All utveckling är lokal är ett projekt som stödjer byar och samhällen på Söderslätt för att tillsammans kunna bygga sin kapacitet kring lokal utveckling genom breddat engagemang, lokal finansiering och cirkulär ekonomi, utbyte av erfarenheter – både mellan deltagande byar och mellan andra skånska och internationella exempel.

Idéburen Utveckling

Idébruen Utveckling är en ideell förening som jobbat med lokala utvecklingsfrågor i Skåne i mer än 15 år och jobbar utifrån folkbildningens principer.

Kontaktperson:
Nils Phillips
info@publiktentreprenorskap.se

Dela: