Beviljade projekt

Fotevikens KulTurCenter/Historisk Mat&Event i Skåne AB

Publicerades den 20 februari 2021

Projektägare:  Historisk Mat&Event i Skåne AB

Projektet ska utveckla Fotevikens KulturCenter som en paraplyorganisation för föreningar och företag i Foteviken genom detta skapa en historisk spännande och tidsenlig atmosfär i en miljö som ger besökarna ett minne för livet.

Utveckla KulturCenter

Det unika med projektet är kopplingen till det vikingatida konceptet – att skapa ett varierande utbud av event, aktiviteter och gastronomiska smakupplevelse med vikingatiden som grund. Projektet består i arbete med utveckling av projektledning, marknadsföring och utbildning av personal med syfte att skapa en permanent verksamhet med ett brett program som är en attraktiv samlingsplats för en mängd olika evenemang och aktiviteter. En central del av projektet är att skapa förutsättningar för åretruntverksamheter, både för anställda, fler säsongsarbetare och projektanställda inom befintlig verksamhet och närområdet.

Dela: