Beviljade projekt

Interaktiva natur- och kulturplatser vid naturum Falsterbo

Publicerades den 20 februari 2021

Projektägare:  Vellinge Kommun

Projektet ska anlägga upplevelseplatser vid Naturum i Falsterbo med anknytning till Skånes natur och kulturhistoria.

Självguidande upplevelsplatser

Projektet ska anlägga självguidande, interaktiva upplevelseplatser i Naturum Falsterbos omgivning, med anknytning till sydvästra Skånes natur och kulturhistoria. I detta inledande skede kommer fokus att vara på byggandet av tre upptäckarplatser. Dessa kommer att placeras i nära anslutning till redan befintligt stignätverk utanför Naturum Falsterbo.

Ett attraktivt besöksmål

Syftet med projektet är att upplevelseplatserna ska bli ett attraktivt besöksmål både lokalt och regionalt, och på längre sikt nationellt och internationellt eftersom det finns ett stort intresse för varumärket Naturum.

Kontaktperson
Nils-Arvid Andersson
nils-arvid.andersson@vellinge.se

Dela: