Beviljade projekt

Interaktiva natur- och kulturplatser vid Naturmagasinet i Falsterbo

Publicerades den 20 februari 2021

Projektägare:  Vellinge Kommun

Projektet ska anlägga upplevelseplatser vid Naturmagasinet i Falsterbo med anknytning till Skånes natur och kulturhistoria.

Självguidande upplevelseplatser

Projektet ska anlägga självguidande, interaktiva upplevelseplatser i Naturmagasinet i Falsterbos omgivning, med anknytning till sydvästra Skånes natur och kulturhistoria. I detta inledande skede kommer fokus att vara på byggandet av tre upptäckarplatser. Dessa kommer att placeras i nära anslutning till redan befintligt stignätverk utanför Naturmagasinet i Falsterbo.

Ett attraktivt besöksmål

Syftet med projektet är att upplevelseplatserna ska bli ett attraktivt besöksmål både lokalt och regionalt, och på längre sikt nationellt och internationellt eftersom det finns ett stort intresse för varumärket Naturmagasinet i Falsterbo.

Kontaktperson
Mats Persson, mats.persson@vellinge.se

 

Dela: