Beviljade projekt

Vision Klagshamn 2030

Publicerades den 20 februari 2021

Projektägare: Malmö Stad

Vision Klagshamn 2030 vill ta tillvara på de resurser och förutsättningar som finns i Klagshamns närområde och stimulera initiativ för nya servicelösningar. Projektet ska även bidra till delaktighet och gemenskap över generationsgränser genom aktiviteter i Klagshamn.

Dynamisk och inkluderande bygd

Ett viktigt mål med projektet är att skapa en inkluderande dynamisk bygd där människor oavsett ålder kan utvecklas. Projektet vill därför undersöka och kartlägga om Strandskolan kan fungera som en levande mötesplats för aktivt lärande i kombination med fritid, idrott och kultur.

Behov av servicelösningar

Bakgrunden till projektidén är att det idag finns ett stort behov av ökade servicelösningar (inom bland annat handel, restaurang och energi) som i sig både skulle stärka och bygga ny bygemenskap samt skapa fler aktiviteter och större delaktighet i Klagshamn.

Kontaktpersoner:
Pär Blondell
par.blondell@malmo.se

Håkan Larsson
h.larseen@gmail.com

Peter Nilsson
peter.nilsson@fifh.com

Dela: