Beviljade projekt

Upplev sydvästra Skåne

Publicerades den 21 februari 2021

Projektägare:  Vellinge Kommun

Genom att skapa en digital portal ska samverkan stärkas mellan näringsliv, ideell och offentlig sektor för att åstadkomma en hållbar utveckling av besöksnäringen i sydvästra Skåne.

Aktiv samverkan

Projektet kommer bland annat att uppmuntra till aktiv samverkan och marknadsföring samt skapa förutsättningar för att fortsätta att bo och verka i Sydvästra Skåne. Syftet med projektet är att etablera en lokalt förankrad och ledd utveckling av besöksnäringen. I projektet kommer den identitetsskapande profilen att stärkas samtidigt som den digitala förmågan och den lokala samhörigheten inom besöksnäringen ökar.

Sydvästra Skåne

Sydvästra Skåne är en plats som kan erbjuda upplevelser året om i form av fantastisk natur, långsträckta sandstränder, ett rikt djur- och fågelliv samt inte minst möjligheter till aktiviteter, rekreation och matupplevelser för alla besökare oavsett ålder och intresse.

Kontaktpersoner:
Annica Carlstedt
annica.carlstedt@vellinge.se

Maria Koistinen Hellborg
maria.koistinenhellborg@vellinge.se

Dela: