Beviljade projekt

Utbildningsgård Botildenborg

Publicerades den 21 februari 2021

Projektägare:  Stiftelsen Botildenborg

Utbildningsgård Botildenborg ska vidareutveckla det framgångsrika koncept för stadsodling som vuxit fram på Botildenborg i Malmö.

Entreprenörskap och gemenskap

Syftet med projektet är att bidra till entreprenörskap, nya arbetstillfällen och stärka band mellan stad och landsbygd. Detta görs genom att etablera en förbättrad infrastruktur på Botildenborg vilket i sin tur möjliggör utbildning av entreprenörer i stadsodlare, Stadsbruk.

Botildenborg utvecklar

Projektet Botildenborgs utbildningsgård syftar till att utveckla nya småskaliga odlingsentreprenörer och bidra till fler arbetstillfällen. Botildenborg har under flera år utvecklat kunskap och etablerat en utbildningsplattform i gården Botildenborg i Malmö där en ny generation stadsbönder har fått utbildning, coachning och handledning. Projektet planerar nu en vidareutveckling av verksamhetens infrastruktur i form av lokaler, säkra gångar och små vägar på fältet, el och belysning för vintertid.

Kontaktperson:
Lena Friblick
lena.friblick@botildenborg.se

 

Dela: