Beviljade projekt

Förstudie Holland-Söderslätt

Publicerades den 22 februari 2021

Projektägare:  Leader Söderslätt

Målet med förstudien är att genomföra en uppföljning av Leader Achterhoek-besöket under hösten 2019. I uppföljningen ingår att diskutera möjliga samverkansprojekt och att förbereda ett motbesök av Leader Söderslätt.

Fyra fokusområden

Förstudien koncentrerar sig främst på fyra område: lokalproducerat, social gastronomy, en levande landsbygd och naturturism. Inom dessa områden finns stor utvecklingspotential i att kunna förstärka projekt, idéer, visioner och branschkontakter.

Transnationellt samarbete

Projektet ska förbereda för fortsatta studiebesök, workshops och samarbeten för att hitta bästa möjliga förutsättningar för ett framgångsrikt transnationellt utbyte framöver.

Kontaktperson:
Maria Pojjesdotter,
maria@leadersoderslatt.se
Leader Söderslätt
www.leadersöderslätt.se
Facebook: Leader Söderslätt

 

Dela: