Beviljade projekt

Skurups Hjältar

Publicerades den 22 februari 2021

Projektägare:  Skurups Kommun

Plattformen Skurups Hjältar utvecklas genom att kommunen samarbetar med föreningar, företag och andra lokala aktörer för att inkludera människor som står utanför samhället och arbetsmarknaden. Syftet är att deltagarna blir mer anställningsbara via ökade kunskaper och bredare nätverk samt ett ökat socialt engagemang inom det lokala förenings- och näringslivet.

Motverka utanförskap

Långvarigt utanförskap i tidig ålder skapar en större sannolikhet för ett kroniskt utanförskap som leder till segregation, sociala problem för individen och samhället med en stor risk för att man skapar en bild av dem som beroende och tärande. Liknande risker finns för nyanlända varför det är viktigt att också dessa hamnar i ett positivt sammanhangs som kan leda till inkludering och jobb.

Tillgängligt nätverk och ökade kunskaper

Genom Skurups hjältar skapas mer tillgängliga nätverk för alla. De flesta arbeten förmedlas genom kontakter och nätverk. Avsaknaden av ett starkt socialt och professionellt kontaktnät blir för många därmed en stor nackdel när det kommer till att söka arbete. Plattformen planerar också att engagera resurser från Skurups folkhögskola och genom dem erbjuda individerna ”Studie Motiverande Kurs”.

Entreprenörskap

Genom att engagera företag kommer plattformen inte bara möjliggöra anställning men också ett ökat entreprenörskap genom att engagerade företag skapar inspiration och agerar förebilder samtidigt som plattformsområdet kommer att behöva nya framtida produkter och tjänster.

Dela: