Beviljade projekt

TFF En Kraft i Samhället – Skola och Fler aktiva ungdomar

Publicerades den 22 februari 2021

Projektägare:  Trelleborgs FF

Inom Trelleborgs FF:s verksamhet ingår att ständigt arbeta med attityder och värderingar samt att lära barn och ungdomar att respektera varandra som kamrater och medtävlare. Inom ramen för TFF – En Kraft i Samhället genomförs årligen en mängd samhällsstöttande insatser.

Skola och Fler aktiva ungdomar

Inom området Skola har TFF under flera år besökt klasser i årskurs 4 med föreläsningen ”Nolltolerans mot kränkande behandling”. Inom området Fler aktiva ungdomar, har det tidigare bland annat drivits en uppskattad ”Öppen hall” där ungdomar getts möjlighet att prova på olika sporter.

Ökat samarbete mellan föreningar

Trelleborgs FF har också påbörjat ett arbete för att utveckla samarbetet mellan föreningarna i staden Trelleborg och på landsbygden runt omkring. Detta arbete görs i syfte att skapa bästa möjliga förutsättningar för samtliga barn och ungdomar i kommunen.

Dela: