Nyheter

Sök stöd för ert projekt hos oss

Publicerades den 16 juni 2021

Nu är det åter möjligt att söka projektstöd i Landsbygdsfonden med deadline den 1 september 2021.

Det finns ingen förutbestämd form för vilka idéer som kan bli ett leaderprojekt. För att lättare göra en första bedömning kan ni innan Leaderkontoret kontaktas fundera och besvara följande frågor:

  • Vad vill ni göra? Berätta kort om er projektidé. Är den nytänkande?
  • Vem står bakom projektet? Har ni samarbetspartners och kapacitet för att kunna genomföra projektet? Offentlig medfinansiering?
  • Varför vill ni genomföra projektidén? Syfte och mål?
  • Hur har ni tänkt gå tillväga? Vad planerar ni för aktiviteter i projektet?
  • Vilka vinner på att projektet genomförs?
  • Hur ser den planerade tidsperioden ut för projektet (startdatum/slutdatum)?
  • Är projektet hållbart? Finns ett bestående värde kvar efter projekttidens slut?
  • Stämmer er idé överens med vår lokala utvecklingsstrategi?

De kortfattade svaren mejlas till verksamhetsledare Maria Pojjesdotter, som sedan tar kontakt och vägleder er, samt går igenom sökprocessen hos Jordbruksverket.

Kontakt:
maria@leadersoderslatt.se
0709 602 678
www.leadersoderslatt.se

Dela: