Beviljade projekt

Tusen Myror – Lilla Beddinge Teater

Publicerades den 25 februari 2022

Projektägare:  Tusen Myror

Målet med projektet är att med kulturen som redskap skapa hållbara och attraktiva mötesplatser på landsbygden. Genom att göra teater av hög kvalitet på landsbygden kan landsbygdens roll som trendsättare och utvecklingsdrivande kraft stärkas.

Förstklassiga produktioner höjer landsbygden

Projektet ska producera en förstklassig teaterproduktion av DÅLIGA MÄNSKOR av Mikael Wiehe samt egen version av MELODIKRYSSET på Lilla Beddinge Teater. Genom att lyfta upp den breda kulturella kompetensen i ett publikt sammanhang, som en teaterproduktion och en teaterlokal är, så attraheras fler entreprenörer och nyskapande människor till Söderslätts landsbygd.

Aktivitet för turister

En stor del av teaterns besökare är turister. Många av dem söker aktiviteter som passar för hela familjen. I stället för att behöva åka in till de större städerna för att kunna ta del av ett kulturellt utbud kan de erbjudas aktiviteter i närområdet på Lilla Beddinge Teater.

Fokus på ungdomar och medlemsengagemang

Projektet satsar även på att bjuda in ungdomar och låta våra medlemmar prova på och finna intresse för nya områden inom teatern. Detta görs genom att ha ett assistentsystem för de professionella yrkesgrupperna inom teater. Dessutom anordnas en teater- och dansskola för ungdomar mellan 13-20 år.

Dela: