Beviljade projekt

Automatbevattning av idrottsanläggningar

Publicerades den 15 december 2022

Projektägare: Trelleborgs Kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen

Projektet som är ett samverkansprojekt med föreningslivet har tre viktiga huvudsyften.

1. Besparing av vattenuttag

Installation av ett automatbevattningssystem innebär en omfattande besparing av vattenuttaget. En av de stora fördelarna är att automatbevattning kan ske nattetid, vilket är positivt utifrån flera aspekter. Det innebär dels att vattenuttaget sker på en tidpunkt då vattenuttaget är som lägst i kommunen (minskar risken för att anläggningarna ska drabbas av bevattningsförbud under de varma sommarmånaderna). Därtill leder det till en avsevärt bättre hushållning med vattnet. Manuell bevattning dagtid (i enlighet med nuvarande system) innebär nämligen att upp till 80 procent av vattnet avdunstar, istället för att rinna ner i marken och komma gräset till nytta.

2. Ideella föreningsledares aktivitetstimmar

Istället för att ägna stor del av sin tid till att bevattna gräsplaner kan de ideella föreningsledarna istället fokusera på föreningens kärnverksamhet. Ideella föreningar har det allt svårare att rekrytera ledare och det är därför av stor vikt i sammanhanget att ta bort uppgifter som genom teknik kan automatiseras. De som arbetar ideellt, och i dagsläget får lägga en hel del tid på manuell bevattning, kan istället ägna den tiden åt föreningens huvudsakliga verksamhet dvs bedriva träningar, matcher, rekrytering och övrigt utvecklingsarbete. Detta leder i sin tur till att fler människor kommer i rörelse och ansluter sig till en social gemenskap. I förlängningen genereras därmed en bättre folkhälsa i Trelleborgs kommun.

Automatbevattning innebär även besparing av resurser då det gäller Trelleborgs kommuns medarbetare som inte längre kommer behöva ägna tid och ytterligare resurser åt transporter samt reparation av vattenslangar och regntåg. Tid och resurser som istället kan läggas på service till föreningslivet i stort.

3. Högre nyttjandegrad och attraktivare besöksmål

Automatbevattning nattetid leder också till bättre och högre nyttjandegrad med fler möjliga aktivitetstimmar.  Bevattning som annars sker manuellt under kvällar och helger innebär exempelvis hinder för samtidig träning och match. Införande av automatbevattning innebär att bevattning inte längre behöver ske på tider då planerna behöver användas. En jämnare och stabilare bevattning som inte är beroende av manuell hantering kommer att ge starkare och tåligare gräsplaner. Skötselplanering underlättas eftersom sådd, gödsling och andra åtgärder inte behöver vara beroende av väderlek i samma utsträckning. Detta gör dels att nyttjandegraden kan öka men även att spelare, ledare och publik får en attraktivare upplevelse av vistelsen på idrottsplatsen.

I den nuvarande ordinarie verksamheten sker bevattning manuellt och med ideella krafter. Med automatiska system kan bevattning skötas automatiskt och på distans vilket både minskar vattenförbrukningen, transporter och hushåller med ideella krafter som istället kan nyttjas i kärnverksamheten. Se beskrivning av syftet ovan. inom respektive förening gällande ansökningsförfarandet. Oftast finns inte heller kompetens inom aktuella områden då arbetet i föreningarna kretsar kring den idrottsliga verksamheten.

En annan anledning är möjligheten att få likvärdiga system på samtliga allmännyttiga anläggningar vilket kommer innebära en kvalitetssäkring samt ge stora ekonomiska fördelar både vid investering, drift och underhåll. Systemen kommer vid eventuella driftstopp att kunna repareras och servas skyndsamt då bland annat ett reservdelslager kommer hållas av kommunen.

Målgruppen är i huvudsak de tio ideella föreningarnas verksamheter men såväl Trelleborgs kommun med dess medborgare som berörda föreningar och föreningarnas barn – och ungdomsverksamhet vinner på att projektet genomförs. Att vattenuttaget minskas har positiv bäring på såväl ekologiska som ekonomiska hållbarhetsaspekter. Dessutom bidrar det till likvärdiga förutsättningar då det gäller fotbollsplaner både i staden och på landsbygden, vilket i förlängningen har en koppling till rättvisa och social hållbarhet. Projektet genomförs på åtta unika platser i Trelleborgs kommun. I stad och på landsbygden i byar som Fjärdingslöv, Snarringe, Beddingestrand och Klagstorp. Aktuella allmännyttiga anläggningar är Gylle Stadion, Thurevallen, Snarringe Idrottsplats, Klagstorps Idrottsplats, Söderslättshallens bollfält, Ymorvallen, Östervångsstadion, Albäcksvallen.

Kontakt:
kulturfritid@trelleborg.se

Dela: