Beviljade projekt

Smakfulla platser på Söderslätt, LAG Leader Söderslätt

Publicerades den 1 april 2023

Projektägare: Leader Söderslätt

En sammanställning av vår fantastiska Leaderperiod. En resa i bokform genom våra fem kommuner där vi tas med på en resa genom projekten landskapen och områdena som vi sedan knyter samman med recept för gommen. En bok som representerar södderslätt och Leaders arbete och projekt. Ett bra avtryck att falla tillbaka på efter denna Leaderperiod samt marknadsföra och inspirera både besökare samt projekt på Söderslätt. Syftet med boken är att göra en sammanställning efter en fantastisk Leader period och lämna fint avtryck samt inspirera andra att satsa på Landsbygden. Ett viktigt ”dokument” för turism på Söderslätt och kommuner att ha som ett underlag för kraften med projekt på landsbygden. Ett bra avtryck att falla tillbaka på efter denna Leaderperiod samt marknadsföra och inspirera både besökare samt projekt på Söderslätt. I Leaders grundstenar är det bla att jobba för en levande landsbygd med långsiktiga projekt med underifrånperspektiv och vi vill vara ett stöd i utveckling för de eldsjälar i vårt område och kunna inspirera. En bok är ett bra avtryck och minne samt en produktiv sammanställning av de verksamheter som varit igång under denna period. Detta saknas efter avslut i förra perioden så nu gör vi ett avslut denna perioden med en inspirerande bok.

Dela: