Beviljade projekt

Svaneholms slott – En destination för alla

Publicerades den 1 april 2023

Projektägare: Svaneholms slott, andelsförening u p a

Svaneholms Slott med omgivningar är det största besöksmålet i Skurups kommun. Sedan flera år pågår ett intensivt arbete för att utveckla slottet med dess omgivningar till ett destinationsmål för alla. En gemensam hemsida www.svaneholmsslott.se har utvecklats där de olika verksamheterna synliggörs. På slottet finns ett slottsmuseum som drivs av Wemmenhögs Härads Fornminnes och Hembygdsförening och en populär restaurang är etablerad på slottet. En del hyr också båt och tar en fisketur på Svaneholmssjön. Det är också mycket populärt att gå eller springa runt Svaneholmssjön på den 2,6 km långa gamla jaktstigen. Då passerar man också Trädgårdsmästarhuset där Skurupsbygdens Konst och Hantverksförening i Mästers Galleri bedriver olika konstutställningar. 2021 var det ca 80000 personer som tog sig runt jaktstigen runt sjön. Allt detta sammantaget har inneburit att antalet besökare i Svaneholmsområdet har ökat. Inte minst under pandemin då ju hemester blivit ett begrepp och Svaneholmsområdet en naturlig plats för olika upplevelser i närmiljön. För att stärka Svaneholmsområdet som besöksmål och öka servicen för besökarna längs den populära jaktstigen behövs en servicebyggnad med toaletter som ökar tillgängligheten för besökare. Toalett- och servicebyggnaden skall innehålla hwc och separata toaletter men också andra servicefunktioner. En toalettbyggnad har tidigare funnits vid Rökhuset som ligger vid jaktstigen. Sommartid bedrivs en caféverksamhet i Rökhuset. Grunden till de tidigare toaletterna finns kvar i utkanten av skogen nära jaktstigen och nära Rökhuset. Detta möjliggör att kunna uppföra en servicebyggnad i denna miljö. Inom projektet vill vi också åtgärda, byta ut och renovera en del av de övergångar och spänger som finns längs jaktstigen. Målgruppen är alla besökare i olika åldrar i Svaneholmsområdet. Av de 80000 personer som 2021 använde möjligheten att ta sig runt sjön är alla åldrar representerade. Det är barnfamiljer, hundägare, de som tränar på olika sätt m.fl Slingan runt sjön är också tillgänglighetsanpassad så att det går att smidigt ta sig runt sjön med rullstol. Det går också bra med barnvagn. Friluftsfrämjandet använder miljön till sina aktiviteter som t.ex mulleverksamhet. Det finns också ett utegym längs slingan. Kommunens och regionens skolor och förskolor använder området på olika sätt t.ex att förlägga fritidsaktiviteter på och i närheten av slingan. Alla dessa målgrupper har stort behov av denna servicebyggnad och att hela slingan med övergångar och spänger är i bra skick.

Kontakt: www.savenholmsslott.se

Dela: