Beviljade projekt

Klimatsmart El-Torparlängan-Östra Torp alliansförening

Publicerades den 2 april 2023

Projektägare: Östra Torp alliansförening

Östra Torp AF är en intresseförening för gemensam utveckling av den idrottsliga resp motionsverksamheten i Smygehamn. Verksamheterna genomförs av de separata föreningarna: Östra Torp Gymnastikförening ÖT Smygehuk Fotbollsförening Östra Torp Bouleförening Östra Torp Bridgesällskap Östra Torp AF har således ingen egen verksamhet, utan strategi, utveckling och framtid görs gemensamt inom medlemsföreningarna i samregi av just Östra Torp AF. Den största gemensamma nämnaren för oss är fastigheten Torpalängan, grundbulten för all idrott och motion för alla medlemmar/invånare. Inte enbart för närområdet i Smygehamn, utan för östra halvan av Söderslätt. Utbudet är magnifikt just för att navet Torpalängan mitt i byn erbjuder massvis till alla oavsett ålder, kön mfl. Vi har ca 550 aktiva medlemmar. Torpalängan, som tar emot besökare alla veckans dagar året runt, kräver självfallet sitt i form av drift o underhåll. Torpalängan har genom åren ständigt förnyats och med Klimatsmart El kan boenden på Söderslätt samt näringsliv och turister med flera ta del av denna punkt på kartan. Alla våra verksamheter ökar samarbetet med alla oavsett kön/ålder/rörelsehindrade/ursprung mm. Torpalängan erbjuder året runt lokaler förutom motion/idrott även för konferenser, besöksnäring,  turism, rekreationer, upplevelser mm. Landsbygden Söderslätt behöver Torpalängan alla årets dagar – inte enbart under säsong –  liksom att vårt utbud är högaktat respekterade av Trelleborgs kommun. Vi har stor Goodwill på Söderslätt och med vår breda infrastruktur utvecklas den med detta projekt ytterligare. Två ex är utbudet av träningsläger till gästande föreningar från hela södra Sverige samt mötes/aktivitetslokaler till SPF-föreningar, näringsliv mfl. Målsättningen är också att driva träningscentrum inom Gymnastik med upptagningsområde Skåne. Därför gör vi ansökan om medel till miljöomställning av takrenovering samt solcellspaneler på Torpalängan. Den krävs för alla här till en fortsatt framgångsrik och unik fritidscentral! Som ständigt utvecklas!! Bevarandet av Torpalängan syns utåt till alla samt lockar till nyrekrytering av barn, ungdomar och vuxna, utan den stannar fritiden och idrotten i byn med omnejd. Sydkusten lockar mycket övernattande turister, vilka vi framöver kan erbjuda utegym, boule, bridge mm Som idrottsförening erhåller vi inte ROT-avdrag eller är momsredovisare. Östra Torp AF´s hemsida är       www.torpalangan.se i vilken bilder finns på fastigheten samt Torps historia sedan bildandet 1934. Från hemsidan länkas man även in på medlemsföreningarnas hemsidor. Vi har under det senaste året jobbat intensivt för att kunna genomföra projektet ekonomiskt med diverse ansökningar. Torpalängan har vi ideellt förvaltat och utvecklat under mer än 20 års tid. Torpalängan drivs helt ideellt med årliga driftskostnader på ca 240.000 kr varav elen är ca 55.000 kW. Dels för att reducera  elkostnaden men även för dra nytta av solenergin med samhällsnyttan härav. Investering av solpaneler ger ett hållbart framtidsstänk i föreningen.

www.torpalangan.se

Dela: