Beviljade projekt

Samverkan Hållbart matsystem Malmö Food C

Publicerades den 2 april 2023

Projektägare: Malmö Food Council ideell förening

Malmö Food Council – samverkan för ett hållbart matsystem i Söderslätt är ett första steg att vidareutveckla nordens första Food Council ”Lokalt matråd”. Malmö Food Council (MFC) finns till för att lyfta Malmös rika och levande matkultur till nya höjder genom att stärka och främja ett inkluderande och hållbart lokalt matsystem. Syftet med projektet är att moderera fram handling och samverkan inom matområdet i Söderslätt och agera som en brygga och samordnande kraft mellan storstaden Malmö och närliggande landsbygd samt Söderslätts matscen och övriga aktörer kopplade till områdets matsammanhang. MFC vill även stimulera kunskapsutbyte och kunskapsöverföring kring vårt matsammanhang för att sträva efter en omställning mot ett mer hållbart fungerande matsystem som gynnar alla mataktörer, såväl liten som stor. MFC siktar mot att skapa förutsättningar för ett ökat utbud och en starkare relation till hållbar lokalproducerad mat för fler. Detta gör vi med aktiviteter och åtagande som dels är beprövade från tidigare projekt, dels har efterfrågats av MFC behovsägare vid olika sammanhang. Aktiviteterna är bl.a. till för Söderslätts nya småskaliga matentreprenörer via en matinkubator, elever och lärare via skolmaterialet ”Matologi” – lärande om hållbar utveckling och mat samt för allmänheten och övriga aktörer genom tvärsektoriella möten för samverkan. För att detta ska lyckas långsiktigt behöver MFC därför stärka upp sin roll som organisation för att kunna kraftsamla, skapa momentum och innehåll för att ta det vidare.

– Enskilda individer som vill starta ett livsmedelsföretag – Vi vill fånga upp de som sitter på en idé att starta ett livsmedelsföretag och stötta de med kompetens och coachning- Matentreprenörer i ett tidigt skede – Vi vill stötta start ups och livsmedelsföretag som befinner sig i ett tidigt skede med kompetens och coachning- Skolor –  vi vill erbjuda och demonstrera ett nytt utbildningskoncept kring mat för lärare och elever- Odlare och övriga matproducenter – Vi vill stärka de som producerar vår lokala hållbara mat för fler i Söderslätt- MFC medlemmar och övriga aktörer – Vi vill fortsätta erbjuda nya, intressanta och givande sammanhang där både MFC medlemmar och övriga aktörer kan tillförskaffa sig nya kunskaper och insikter som hjälper utvecklingen framåt för en hållbar matsystem i Malmö och Söderslätt. Syftet med projektet är dels att vidareutveckla Malmö Food Council och dess plattform med många medlemmar som vill skapa ett hållbart matsystem i Malmö och dess närhet (Söderslätt). Detta vill MFC åstadkomma genom att erbjuda en rad aktiviteter och åtagande som är beprövade och som har efterfrågats av MFC olika behovsägare från olika sammanhang. Syftet med dessa aktiviteter och åtagande är att skapa engagemang, ökad intresse och kunskap om en hållbar matsystem i Malmö och Söderslätt. Projektet stärker därmed MFC som organisation och dess existens då det verkligen behövs en enande och drivande motor för denna omställning. Projektet syftar därmed också till att stärka Söderslätt som en ledande matregion med nya matentreprenörer, framtida matkunniga medborgare och aktörer som samverkar mot samma mål inom Söderslätts lokala utvecklingsstrategi.

Kontakt: Malmö Food Council ideell förening, malmofoodcouncil@gmail.com

Dela: