Beviljade projekt

Projektägare: Stenmark Pizza och Burgare AB

Vårt mål är att genom att bygga en restauranglokal i form av ett naturhus med professionell odling skapa världens mest klimatsmarta fristående restaurangbyggnad. Ett naturhus är konstruerat så att ett växthus omsluter större delen av övrig byggnation. Genom denna konstruktion kan storleken på den konventionella produktionslokalen minskas vilket bidrar till lägre klimatpåverkan då byggnation i sig är en stor utsläppsbidragande faktor. Växthuset bidrar också till lägre konsumtion av energi för uppvärmning.

Genom smart återvinning av värme från produktionslokalen förväntar vi oss att energisnålt kunna värma både produktionslokal och växthuset, vilket bidrar till ökad odlingsproduktivitet utan större energiåtgång i förhållande till andra kommersiella växthus. Vår genomgång av restaurangens produktion tyder på en årlig restvärme om runt 170 000 kWh varav en stor andel kommer från pizzaugnen. Genom smart återvinning hoppas vi kunna återanvända en stor andel av denna energi och därmed mycket begränsat, om alls, behöva värma växthuset. Vår förväntning är att spara någonstans runt 75% i CO2eq för byggnationen av restauranglokalen och 75% i CO2eq för löpande konsumtion genom värmeåtervinning och lokal växthuseffekt i jämförelse med konventionellt byggande.

Ett långsiktigt mål är att efter eventuell byggnation bidra till större kunskap om de klimatfördelar som är förknippade med att bygga på detta vis och därmed inspirera andra till klimatsmart byggnation. Syftet med projektet är att förbereda en ny och hållbar förädlings- och restaurangverksamhet på landsbygden med fokus på ekologiska och närproducerade råvaror.  Målet med projektet är att marknadsföra och presentera företaget med hjälp av filmer. Syfte och mål med projektet framgår också i ansökan.  Projektet består av marknadsföring genom medieproduktion av video och stillbildsmaterial.

Kontakt : www.stenmarks.se

Dela: