Nyheter

  • Alla
  • Beviljade projekt
  • Nyheter

Gatunamnshistoria på skyltar – Svedala kommun

Publicerades 2 april 2023

Projektägare: Svedala Kommun Gatuskyltar med historisk information om gatunamn ska sättas upp runt om i kommunen. QR-koder med inläsning av samma information ska produceras och placeras i anknytning till skyltarna. En fördj...

Stiftelsen Botildenborg-Grön Framtid

Publicerades 2 april 2023

Projektägare: Stiftelsen Botildenborg Grön Framtid har som syfte att öka intresse och kunskap för småskalig odling. Sverige behöver fler odlare, fler medvetna konsumenter, ökat intresse och kunskap kring matproduktion. Läget...

Klimatsmart El-Torparlängan-Östra Torp alliansförening

Publicerades 2 april 2023

Projektägare: Östra Torp alliansförening Östra Torp AF är en intresseförening för gemensam utveckling av den idrottsliga resp motionsverksamheten i Smygehamn. Verksamheterna genomförs av de separata föreningarna: Östra Torp...

Stenmark Pizza och Burgare AB

Publicerades 2 april 2023

Projektägare: Stenmark Pizza och Burgare AB Vårt mål är att genom att bygga en restauranglokal i form av ett naturhus med professionell odling skapa världens mest klimatsmarta fristående restaurangbyggnad. Ett naturhus är k...

Svaneholms slott – En destination för alla

Publicerades 1 april 2023

Projektägare: Svaneholms slott, andelsförening u p a Svaneholms Slott med omgivningar är det största besöksmålet i Skurups kommun. Sedan flera år pågår ett intensivt arbete för att utveckla slottet med dess omgivningar till...

Medeltida Falsterbo 3

Publicerades 1 april 2023

Projektägare: Falsterbo Museiförening Resultatet av den arkeologiska utgrävningen som skedde i början av september månad 2021 inom projektet ”Medeltida Falsterbo” visar en samstämmighet med fynden gjorda vid en utgrävning so...

Läs in fler