Nyheter

  • Alla
  • Beviljade projekt
  • Nyheter

Lantbrukets historia på Johannamuseet – Från Oxe till Nutid

Publicerades 23 februari 2021

Projektägare:  Intresseföreningen Johannamuseets vänner Johannamuseet vill synliggöra lantbrukets historia och utvecklar en ny avdelning som med modern och interaktiv teknik förhöjer upplevelsen. Utställningshallen Från ...

Medeltida Falsterbo

Publicerades 23 februari 2021

Projektägare:  Falsterbonäsets Museiförening Projektet ska genomföra ett antal utgrävningar för att skapa en fördjupad kunskap och bättre historiebeskrivning om Skånemarknadens spännande medeltida historia och dess dåtid...

Leaderprojekt Ståstorpsån

Publicerades 23 februari 2021

Projektägare:  Sveriges Sportfiske och Fiskevårdsförbund Leaderprojekt Ståstorpsån vill åstadkomma en hållbar förvaltning av Ståstorpsåns vattenmiljöer, förstärka vattendragets ekosystemtjänster och öka kunskaperna om vi...

Upprustning av Bongska naturmarken

Publicerades 22 februari 2021

Projektägare:  Sydvästra Skånes Vattenråd Projektet Upprustning av Bongska naturmarken syftar till att tillgängliggöra och informera om de ekosystemtjänster och biologiska värden som finns i Bongska naturmarken i Skurups...

Grönby Gårdscharkuteri

Publicerades 22 februari 2021

Projektägare:  Food Design AB I nybyggt gårdscharkuteri med tillhörande servering tillverkas ekologiska charkuterier av bland annat frigående grisar från regionala gårdar och lamm från egna betesmarker. Ekologiska rätte...

Skurups Hjältar

Publicerades 22 februari 2021

Projektägare:  Skurups Kommun Plattformen Skurups Hjältar utvecklas genom att kommunen samarbetar med föreningar, företag och andra lokala aktörer för att inkludera människor som står utanför samhället och arbetsmarknade...

Läs in fler