Nyheter

  • Alla
  • Beviljade projekt
  • Nyheter

Gessiestråket förstudie

Publicerades 2 april 2023

Projektägare: Vellinge Kommun Projektet är en förstudie som ska fungera som underlag till ett större framtida projekt med fokus på att utveckla området längs med Gessiebäcken. I ett idag otillgängligt jordbrukslandskap ska ...

Sydkustsol – Mäta soltiden på sydkusten

Publicerades 25 mars 2020

Projektägare: Sydkustsol ekonomisk förening Sydkustsol vill skaffa mätinstrument för soltid, vindstyrka, vindriktning, lufttemperatur och nederbörd som ska monteras i Abbekås hamn. Syftet med projektet är att kunna mäta so...

Förundersökning för reduktionsfiske i Fjällfota- & Börringesjön

Publicerades 25 mars 2020

Projektägare: Segeåns vattendragsförbund och vattenråd Segeåns vattendragsförbund och vattendragsråd har tagit det första och obligatoriska steget i att återställa näringsbalansen och vattenkvalitén i Fjällfota- och Börrin...