Föreningen

 

Söderslätt LLU arbetar med lokalt ledd utveckling genom leadermetoden med stöd från de europeiska struktur- och investeringsfonderna och beviljar projektmedel till föreningar och offentliga organisationer.

Verksamheten bedrivs av den självständiga, ideella föreningen Leader Söderslätt LLU . Föreningen är öppen för medlemskap för juridiska personer och näringsidkare verksamma i området. LAG utgör föreningens styrelse, föreslås av valberedningen och tillsätts av stämman.

Föreningens ändamål är att med lokalt ledd utveckling genom leadermetoden bedriva allmännyttig verksamhet i enlighet med den lokala utvecklingsstrategin 2014-2020 för leaderområdet Söderslätt. Leader Söderslätt LLU  har ett bemannat leaderkontor som bland annat erbjuder processtöd för att kvalitetssäkra projektplaner, göra utbetalningsansökningar och slutrapportera. Vi informerar också gärna om de möjligheter som finns inom lokalt ledd utveckling genom leadermetoden.

 

Varför SÖDERSLÄTT LLU?

Landskap, natur och kultur

Söderslätt ligger inom Vellinge, Svedala, Trelleborgs och Skurups kommuner samt delar av Malmö utanför tätorten. Landskapet karakteriseras av en flack svagt böljande jordbruksbygd. Höga element utmärker det vida landskapet och inkluderar vindkraftverk, kyrktorn, silos, elledningar och träd.

Utspridda gårdar, bevarade jordhägn och pilevallar, enstaka märgelgravar och gravhögar från bronsåldern är representativa för Söderslätt. Öresundsregionen är internationellt känd för sitt unika kulturarv och sin vikingatida historia och kommunerna samarbetar för att förvalta vikingaarvet genom att skapa besöksupplevelser och öka kunskapen om vikingatiden och dess påverkan på kulturarvet på Söderslätt.

Området ligger mitt i den expansiva Öresundsregionen med två flygplatser inom en timmes bilfärd och fem färjeförbindelser med åtskilliga dagliga avgångar till Polen och Tyskland. Näringslivet domineras av ett stort antal en- eller fåmansföretag inom tjänstesektorn samt ett stort utbud av verksamheter inom de kreativa näringarna.

 

 

 

Dela: