Projektkarta

jordbruk-leader

Nedan finner ni en karta över våra beviljade och aktuella projekt. Tryck på respektive makör för att läsa mer om projektet.

STÄNG

Automatbevattning av idrottsanläggningar

Projektägare: Trelleborgs Kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen Projektet som är ett samverkansprojekt med föreningslivet har tre viktiga huvudsyften. 1. Besparing av vattenuttag Installation av ett automatbevattningssy...

STÄNG

Tusen Myror – Lilla Beddinge Teater

[embed]https://www.youtube.com/watch?v=goXqoPlA5OE[/embed] Projektägare:  Tusen Myror Målet med projektet är att med kulturen som redskap skapa hållbara och attraktiva mötesplatser på landsbygden. Genom att göra teate...

STÄNG

Lantbrukets historia på Johannamuseet – Från Oxe till Nutid

Projektägare:  Intresseföreningen Johannamuseets vänner Johannamuseet vill synliggöra lantbrukets historia och utvecklar en ny avdelning som med modern och interaktiv teknik förhöjer upplevelsen. Utställningshallen Från ...

STÄNG

Medeltida Falsterbo

Projektägare:  Falsterbonäsets Museiförening Projektet ska genomföra ett antal utgrävningar för att skapa en fördjupad kunskap och bättre historiebeskrivning om Skånemarknadens spännande medeltida historia och dess dåtid...

STÄNG

Leaderprojekt Ståstorpsån

[embed]https://www.youtube.com/watch?v=q63Gj__kmVA[/embed] Projektägare:  Sveriges Sportfiske och Fiskevårdsförbund Leaderprojekt Ståstorpsån vill åstadkomma en hållbar förvaltning av Ståstorpsåns vattenmiljöer, först...

STÄNG

Upprustning av Bongska naturmarken

Projektägare:  Sydvästra Skånes Vattenråd Projektet Upprustning av Bongska naturmarken syftar till att tillgängliggöra och informera om de ekosystemtjänster och biologiska värden som finns i Bongska naturmarken i Skurups...

STÄNG

TFF En Kraft i Samhället – Skola och Fler aktiva ungdomar

Projektägare:  Trelleborgs FF Inom Trelleborgs FF:s verksamhet ingår att ständigt arbeta med attityder och värderingar samt att lära barn och ungdomar att respektera varandra som kamrater och medtävlare. Inom ramen för T...

STÄNG

Grönby Gårdscharkuteri

Projektägare:  Food Design AB I nybyggt gårdscharkuteri med tillhörande servering tillverkas ekologiska charkuterier av bland annat frigående grisar från regionala gårdar och lamm från egna betesmarker. Ekologiska rätte...

STÄNG

Skurups Hjältar

Projektägare:  Skurups Kommun Plattformen Skurups Hjältar utvecklas genom att kommunen samarbetar med föreningar, företag och andra lokala aktörer för att inkludera människor som står utanför samhället och arbetsmarknade...

STÄNG

Förstudie Holland-Söderslätt

Projektägare:  Leader Söderslätt Målet med förstudien är att genomföra en uppföljning av Leader Achterhoek-besöket under hösten 2019. I uppföljningen ingår att diskutera möjliga samverkansprojekt och att förbereda ett mo...

STÄNG

Utbildningsgård Botildenborg

Projektägare:  Stiftelsen Botildenborg Utbildningsgård Botildenborg ska vidareutveckla det framgångsrika koncept för stadsodling som vuxit fram på Botildenborg i Malmö. Entreprenörskap och gemenskap Syftet med projekte...

STÄNG

Upplev sydvästra Skåne

Projektägare:  Vellinge Kommun Genom att skapa en digital portal ska samverkan stärkas mellan näringsliv, ideell och offentlig sektor för att åstadkomma en hållbar utveckling av besöksnäringen i sydvästra Skåne. Aktiv s...

STÄNG

Interaktiva natur- och kulturplatser vid Naturmagasinet i Falsterbo

[embed]https://www.youtube.com/watch?v=fUb_tf3rrVk[/embed] Projektägare:  Vellinge Kommun Projektet ska anlägga upplevelseplatser vid Naturmagasinet i Falsterbo med anknytning till Skånes natur och kulturhistoria. Sj...

STÄNG

Vision Klagshamn 2030

Projektägare: Malmö Stad Vision Klagshamn 2030 vill ta tillvara på de resurser och förutsättningar som finns i Klagshamns närområde och stimulera initiativ för nya servicelösningar. Projektet ska även bidra till delaktig...

STÄNG

Fotevikens KulTurCenter/Historisk Mat&Event i Skåne AB

Projektägare:  Historisk Mat&Event i Skåne AB Projektet ska utveckla Fotevikens KulturCenter som en paraplyorganisation för föreningar och företag i Foteviken genom detta skapa en historisk spännande och tidsenlig at...

STÄNG

All utveckling är lokal – stöd till initiativ och byar på Söderslätt

Projektägare:  Centrum för Publikt Entreprenörskap (Idéburen utveckling) Projektet ska arbeta långsiktigt för att stärka lokala initiativ, individer och grupper på Söderslätt för att på ett hållbart sätt kunna behålla el...

STÄNG

Paraplyprojekt – en chans att testa

Paraplyprojekten avser att underlätta för förstudier och ge starthjälp. Syftar till att ge framtida projektägare på Söderslätt möjlighet att undersöka genomförande av ett Leaderprojekt. Under en förstudie kan man t.ex. få en ...

STÄNG

Move It

Projektägare: Leader Söderslätt Vi på Leader Söderslätt filmar våra projekt för att belysa det värde som skapats på Söderslätt under Leader-perioden 2014-2020. Filmerna har syfte att marknadsföra Leader Söderslätt och vå...

STÄNG

Yinyoga + Mindfullness = Sant

Projektägare: Pernilla Thell AB Yinyoga + mindfullness = sant vill utreda om kombinationen av dessa två metoder kan användas för att minska stressen i samhället och öka livskvalitén. Syftet med projektet är att öka hälsan ...

STÄNG

Uniform Collection – Förstudie

Projektägare: Uniform Collection AB Uniform collection har under 40 år samlat ihop yrkesuniformer som hyrs ut till film-, tv- och teaterproduktioner. Nu vill de göra en förstudie för att undersöka möjligheten till etableri...

STÄNG

Sydkustsol – Mäta soltiden på sydkusten

Projektägare: Sydkustsol ekonomisk förening Sydkustsol vill skaffa mätinstrument för soltid, vindstyrka, vindriktning, lufttemperatur och nederbörd som ska monteras i Abbekås hamn. Syftet med projektet är att kunna mäta so...

STÄNG

Stadsbruk Söderslätt – Stiftelsen Botildenborg

Projektägare: Stiftelsen Botildenborg/Xenofilia AB Stiftelsen Botildenborg har under fyra års tid drivit innovationsprojektet ”Stadsbruk” i bland annat Malmö stad. Målet har varit att utveckla metoder för entreprenörskap o...

STÄNG

Förundersökning för reduktionsfiske i Fjällfota- & Börringesjön

Projektägare: Segeåns vattendragsförbund och vattenråd Segeåns vattendragsförbund och vattendragsråd har tagit det första och obligatoriska steget i att återställa näringsbalansen och vattenkvalitén i Fjällfota- och Börrin...

STÄNG

Pumpafröförädling

Projektägare: Sven Ingvar Olsson https://www.youtube.com/watch?v=PmIvkMVBZTk Sven Ingvar Olsson på Slättviks gård har under tre år odlat oljefröpumpor för utvinning av pumpakärnor. Syftet är att lokalt kunna utveckla en...

STÄNG

MaMa Växtkraft – närproducerat eldningsflis

Projektägare: MaMa Växtkraft AB Lokala fjärrvärmeverk står inför en vardag med stora utmaningar. Enligt Parisavtalet ska koldioxidutsläppen minskas och som ett led i detta får fjärrvärmeproducenterna uppmaningar på kommuna...

STÄNG

Mobil anläggning för slungning av honung

Projektägare: Aktiebolaget Lindhagens Bigårdar Lindhagens bigårdar har tänkt anlägga en flyttbar bod för att kunna skapa en mobil arbetsplats för slungning av honung. De vill underlätta för andra biodlare att få sin honung...

STÄNG

Djur på hjul – Kungshaga 4H

Projektägare: Kungshaga 4H Föreningen Kungshaga 4H har med projektet ”Djur på hjul” tänkt använda samspelet mellan djur och människor i läkande syfte. Målet är att starta upp en djurbil som kan köra runt till personer med ...

STÄNG

Alexander Lärnerhem

Projektägare: Candatia AB Alexander Lärnerhem vill utveckla ung företagsamhet i söderslättsregionen och ge dem en mötesplats där de vågar satsa på sina idéer. Syftet med projektet är att samla in och locka unga entreprenör...

STÄNG

Världens kök – Botildenborg

Projektägare: Xenofilia AB Gården Botildenborg är under utveckling. Man vill bygga ett professionellt kök för arbetsträning till nyanlända och utrikesfödda med fokus på kvinnor, ge arbetsmöjligheter för unga i området geno...

STÄNG

Lokalt förankrat varumärkesbyggande för Vismarslövs Brygghus

Projektägare: Vismarslöv Brygghus AB Avsikten med projektet är att marknadsföra Vismarlövs Brygghus. Genom varumärkesbyggande och riktad kommunikationsstrategi är möjligheterna större att lyckas. Strategin för projektet är...

STÄNG

Starkare upplevelser med hjälp av digital teknik i natur och kulturhistoriska miljöer

Projektägare: Vellinge Kommun Syftet med projektet är att förstärka upplevelser i natur och kulturmiljöer genom att använda digital teknik som multisensoriska förstärkare. Man vill även attrahera fler besökare samt öka til...

STÄNG

Smart Little Village

Projektägare: Gefion AB Innehållet i konferensen innehåller ett kunskapsutbyte mellan olika småkommuner med exempel från Sverige men också internationellt. Skurups kommun har anlitat företaget Gefion AB för att genomför...

STÄNG

Renovering av fd Rödakorsstugan vid den allmänna badplatsen i Beddingestrand

Projektägare: Lilla Beddinge Byalag Avsikten med projektet är att renovera fd Rödakorsstugan med tillhörande mindre byggnad och skapa samlingslokal med bastu. Efterfrågan för vinterbad finns både bland medlemmar och turist...

STÄNG

Odla utan gränser

Projektägare: Stiftelsen Botildenborg Projektet har för avsikt att skapa viktiga möten mellan den skånska odlingstraditionen och de globala influenser som nya svenskar har med sig. https://www.youtube.com/watch?v=_3TB1...

STÄNG

Kungshaga 4H-klubb

Projektägare: Kungshaga 4H, ideell förening https://www.youtube.com/watch?v=M9Fg5dJNpgk Projektet avser uppstart av en 4H-klubb på Kungshaga Gård i Höllviken, Vellinge kommun. Kungshaga 4H-klubb är den första i sitt sla...

STÄNG

Glostorp Ridområde

Projektägare: Hästrådet i Sydväst Avsikten med projektet är ridstigar i ett sling- och promenadstråk på jordbruksmark i Glostorp. Detta ska förbinda Glostorps by med Käglinge Naturområde. Investeringen ska öka kvalitet...

STÄNG

Hörte Lanthandel

Projektägare: Skog, hav & Slätt AB Avsikten med projektet är att lyfta fram skånskt mathantverk och dess producenter både nationellt och internationellt. Skapa en plats där alla är välkomna och visar mångfalden i l...

STÄNG

Förstudie Regional Sportfisketurism – Trelleborg

Projektägare: Sveriges Sportfiske och  Fiskevårdsförbund Avsikten med projektet är en förstudie att samla information för att göra en utvärdering av förutsättningarna för sportfisketurism i Trelleborg. Peka på möjlighe...

STÄNG

Oxiespåret

Genom Oxiespåret vill projektgruppen belysa och lyfta fram särskilt betydelsefulla platser i Oxie och allt kul som händer i området samt ta fram en ny utsiktsplats. Oxie är en stadsdel i utkanten av Malmö, vackert belägen ...

STÄNG

Skåne är Köpenhamn: Guidade dagsutflykter från Danmark till Söderslätt

Projektägare: Travel Shop i Europa Köpenhamn är södra Skandinaviens i särklass största besöksmål. Trots att Skåne ingår i Greater Copenhagen så utgör landsgränsen en barriär. I projektet ska därför turer organiseras där gä...

STÄNG

Matte för alla

Projektägare: Pi idé AB Matte för alla går ut på att skapa en uthållig modell för läxhjälp/extrastöd i matematik i Söderslättsområdet med hjälp av innovativ teknik som samtidigt ger sysselsättning åt unga och nyanlända. ...

STÄNG

Södra Åby Byahus

Projektägare:Södra Åby Hembygdsförening Avsikten med projektet är att genom att köpa in kyrkstugan i S. Åby få en bas för Södra Åby Hembygdsförening och etablera en social mötesplats  för de som bor i byn och i angränsande...

STÄNG

Limitless Park

Projektägare: Lavendelfarmen Limitless Park handlar om att bygga upp en trampolinpark utomhus som även ska fungera som mötesplats för ungdomarna på Söderslätt. Det saknas ett samlingsställe för ungdomar med intresse f...

STÄNG

Destination Svedala

Projektägare: Svedala kommun Projektet ska utveckla och profilera Svedala kommun som ett attraktivt besöksmål året runt inom Söderslätt och därigenom stärka hela Söderslätt. I Svedala finns ett brett utbud av handel (bu...

STÄNG

Förstudie – Lokal livsmedelsstrategi Malmö

Projektägare: Malmö Stad https://www.youtube.com/watch?v=xewjlZPtD5c Med samlad matkraft kan en lokal livsmedelsstrategi förena aktörer i gemensamma mål och visioner för att lyfta Malmö som en hållbar matstad där utveck...

STÄNG

Femnet – från idé till utveckling

Projektägare: Femnet, Oxie  Projektet ska skapa en mötesplats för dialog med nya svenskar och väcka möjligheter och alternativ både för ”gamla” och nya svenskar. Projektet Från idé till utveckling - Landsbygdskraft för ...

Automatbevattning av idrottsanläggningar Landsbygdsfonden, Söderslätt
Tusen Myror – Lilla Beddinge Teater Landsbygdsfonden, Söderslätt
Lantbrukets historia på Johannamuseet – Från Oxe till Nutid Landsbygdsfonden, Söderslätt
Medeltida Falsterbo Landsbygdsfonden, Söderslätt
Leaderprojekt Ståstorpsån Landsbygdsfonden, Söderslätt
Upprustning av Bongska naturmarken Landsbygdsfonden, Söderslätt
TFF En Kraft i Samhället – Skola och Fler aktiva ungdomar Regionalfonden, Söderslätt
Grönby Gårdscharkuteri Landsbygdsfonden, Söderslätt
Skurups Hjältar Landsbygdsfonden, Söderslätt
Förstudie Holland-Söderslätt Landsbygdsfonden, Söderslätt
Utbildningsgård Botildenborg Regionalfonden, Söderslätt
Upplev sydvästra Skåne Landsbygdsfonden, Söderslätt
Interaktiva natur- och kulturplatser vid Naturmagasinet i Falsterbo Landsbygdsfonden, Söderslätt
Vision Klagshamn 2030 Landsbygdsfonden, Söderslätt
Fotevikens KulTurCenter/Historisk Mat&Event i Skåne AB Landsbygdsfonden, Söderslätt
All utveckling är lokal – stöd till initiativ och byar på Söderslätt Landsbygdsfonden, Söderslätt
Paraplyprojekt – en chans att testa
Move It Insatsområde 4: Besöksnäringen binder samman Söderslätts huvudnäringar, Landsbygdsfonden, Söderslätt
Yinyoga + Mindfullness = Sant Insatsområde 4: Besöksnäringen binder samman Söderslätts huvudnäringar, Landsbygdsfonden, Söderslätt
Uniform Collection – Förstudie Insatsområde 4: Besöksnäringen binder samman Söderslätts huvudnäringar, Landsbygdsfonden, Söderslätt
Sydkustsol – Mäta soltiden på sydkusten Insatsområde 2: Vattnet omkring oss, Regionalfonden, Söderslätt
Stadsbruk Söderslätt – Stiftelsen Botildenborg Insatsområde 1: Ett smart och entreprenörsinriktat jordbruk, Socialfonden, Söderslätt
Förundersökning för reduktionsfiske i Fjällfota- & Börringesjön Insatsområde 2: Vattnet omkring oss, Landsbygdsfonden, Söderslätt
Pumpafröförädling Insatsområde 1: Ett smart och entreprenörsinriktat jordbruk, Landsbygdsfonden, Söderslätt
MaMa Växtkraft – närproducerat eldningsflis Insatsområde 1: Ett smart och entreprenörsinriktat jordbruk, Landsbygdsfonden, Söderslätt
Mobil anläggning för slungning av honung Insatsområde 1: Ett smart och entreprenörsinriktat jordbruk, Landsbygdsfonden, Söderslätt
Djur på hjul – Kungshaga 4H Insatsområde 4: Besöksnäringen binder samman Söderslätts huvudnäringar, Landsbygdsfonden, Söderslätt
Alexander Lärnerhem Insatsområde 3: Modiga egenföretagare skapar arbete för fler inom Söderslätts befintliga och nya näringar, Landsbygdsfonden, Söderslätt
Världens kök – Botildenborg Insatsområde 3: Modiga egenföretagare skapar arbete för fler inom Söderslätts befintliga och nya näringar, Landsbygdsfonden, Söderslätt
Lokalt förankrat varumärkesbyggande för Vismarslövs Brygghus Insatsområde 1: Ett smart och entreprenörsinriktat jordbruk, Landsbygdsfonden, Söderslätt
Starkare upplevelser med hjälp av digital teknik i natur och kulturhistoriska miljöer Insatsområde 4: Besöksnäringen binder samman Söderslätts huvudnäringar, Landsbygdsfonden, Söderslätt
Smart Little Village Insatsområde 3: Modiga egenföretagare skapar arbete för fler inom Söderslätts befintliga och nya näringar, Landsbygdsfonden, Söderslätt
Renovering av fd Rödakorsstugan vid den allmänna badplatsen i Beddingestrand Insatsområde 4: Besöksnäringen binder samman Söderslätts huvudnäringar, Landsbygdsfonden, Söderslätt
Odla utan gränser Insatsområde 1: Ett smart och entreprenörsinriktat jordbruk, Socialfonden, Söderslätt
Kungshaga 4H-klubb Insatsområde 1: Ett smart och entreprenörsinriktat jordbruk, Landsbygdsfonden, Söderslätt
Glostorp Ridområde Insatsområde 1: Ett smart och entreprenörsinriktat jordbruk, Landsbygdsfonden, Söderslätt
Hörte Lanthandel Insatsområde 3: Modiga egenföretagare skapar arbete för fler inom Söderslätts befintliga och nya näringar, Landsbygdsfonden, Söderslätt
Förstudie Regional Sportfisketurism – Trelleborg Insatsområde 4: Besöksnäringen binder samman Söderslätts huvudnäringar, Söderslätt
Oxiespåret Söderslätt
Skåne är Köpenhamn: Guidade dagsutflykter från Danmark till Söderslätt Insatsområde 4: Besöksnäringen binder samman Söderslätts huvudnäringar, Regionalfonden, Söderslätt
Matte för alla Insatsområde 3: Modiga egenföretagare skapar arbete för fler inom Söderslätts befintliga och nya näringar, Landsbygdsfonden, Söderslätt
Södra Åby Byahus Insatsområde 4: Besöksnäringen binder samman Söderslätts huvudnäringar, Landsbygdsfonden
Limitless Park Insatsområde 4: Besöksnäringen binder samman Söderslätts huvudnäringar, Landsbygdsfonden, Söderslätt
Destination Svedala Insatsområde 4: Besöksnäringen binder samman Söderslätts huvudnäringar, Landsbygdsfonden, Söderslätt
Förstudie – Lokal livsmedelsstrategi Malmö Insatsområde 1: Ett smart och entreprenörsinriktat jordbruk, Regionalfonden, Söderslätt
Femnet – från idé till utveckling Insatsområde 3: Modiga egenföretagare skapar arbete för fler inom Söderslätts befintliga och nya näringar, Landsbygdsfonden, Söderslätt