Beviljade projekt

Projektägare:Södra Åby Hembygdsförening

Avsikten med projektet är att genom att köpa in kyrkstugan i S. Åby få en bas för Södra Åby Hembygdsförening och etablera en social mötesplats  för de som bor i byn och i angränsande byar samt visa upp vår kulturhistoria för besökare och turister.

Föreningen ska fortsätta med den pågående föreningsverksamheten men också utveckla ny verksamhet och nya samarbeten och den 120 år gamla fastigheten, belägen centralt i rundbyn, bibehålls.

Föreningsmedlemmarna engageras i ett antal workshops för att planera föreningens framtida verksamhet och hur en renoveringen skall kunna genomföras för att bäst passa behoven hos en utvidgad verksamhet. Olika aktiviteter för olika intresseinriktningar och för olika åldrar utvecklas mer efterhand. Allt från sport, kultur, fortbildning till socialt umgänge. Medlemmarna är idag jämnt fördelade då det gäller kön. Alla är lika välkomna oberoende av religion, kön, ålder och etnicitet. Detta kommer att skrivas in i husets förhållningsregler.

Det finns ett stort intresse för byns historia. Guidade turer genomförs redan men i våra workshops kommer de att utvecklas vidare på olika sätt. Det finns både ett lokalt intresse och intresse från turister från Sverige men också turister från t.ex. USA, Kanada och olika Europeiska länder har besökt S. Åby för att lära mer om byns historia och besöka Skånes äldsta stubbamölla som byggdes 1682 och som föreningen ansvarar för. Behovet är stort, då det gäller en gemensam samlingsplats för såväl yngre som äldre bybor och övriga söderslättsbor. Detta betyder mycket för sammanhållningen i byarna och för möten mellan olika generationer.

Just nu är det en generationsväxling i byarna i och runt Södra Åby, många små barn, som det gäller att fånga upp och visa det historiska i byn/byarna, för fortsatt kulturbevarande. Södra Åby Hembygdsförening har som sin huvuduppgift att bevara Skånes äldsta stubbamölla byggd 1682 på samma plats där det funnits mölla sedan 1500-talet. Dessutom kan man med moderna metoder föra kunskapen vidare om t.ex rundbyn, som är en by som är uppbyggd i en ring, där alla gårdarna ligger i ytterringen och soldattorp/hantverkarhus/affärs/bryggare etc. är byggda i innerringen och ängarna för djuren i mitten där även byns vanning(vattenhål) finns. Vi har byavandringar för att föra kunskapen vidare och detta kan göras digitalt numera (detta tittar vi på). Om förvärvet går igenom har vi tankar på att inom projektet genomföra olika workshops och sedan efter projektet renovera fastigheten med hjälp av ideella krafter utgående från de behov som framkommit i olika workshops. Det finns ett stort intresse för byns historia både i Trelleborg och andra kommuner. Projektet ger möjlighet att visa upp vår kulturhistoria för intresserade turister från Sverige såväl som från andra länder. Redan nu har vi haft besök från USA, Kanada, Italien, Ungern, Tyskland och Holland.

  • Att vi erbjuder våra tjänster till turistnäringen som kulturbärare för landsbygdens utveckling under 100-tals år bakåt och visar vad som utvecklingen bär med sig framåt, då vi har en Lokalförening i Södra Åby som har hela Söderslätt som sitt upptagningsområde.
  • Vara en kulturbärare för yngre generationer så de kan förvalta vårt kulturarv.
  • Vårt mål är också på längre sikt att renovera byggnaden och anpassa den till föreningens behov och verksamheter. Vi planerar också att starta ett sommarcafé där traktens ungdomar kan få sitt första sommarjobb med hjälp av den äldre generationen. Möte mellan generationer.
  • I samarbete med studieförbund kommer olika kurser att genomföras med Kyrkstugan som bas. Det kommer också att hållas föreläsningar. Ett exempel är matproducenter som föreläser. På olika sätt vill vi framhålla matens betydelse, inte minst för våra barn och ungdomar.
  • Framöver kommer man också i våra verksamhetsberättelser att kunna följa hur många turister och från vilka länder som besöker S. Åby och deltar i en byavandring eller utnyttjar de nya möjligheterna med en ”digital” rundvandring med information via mobilen. För att kunna förmedla kunskapen om de möjligheter som finns i byn med omgivning kommer vi framöver att utveckla en hemsida på svenska och engelska.

Dela: