Beviljade projekt

Projektägare: Stiftelsen Botildenborg

Projektet har för avsikt att skapa viktiga möten mellan den skånska odlingstraditionen och de globala influenser som nya svenskar har med sig.

Botildenlund är byggt 1860 och är belägen mitt i Rosengård i Malmö som med åren blivit kringbyggt men har bevarat åkermarken. Botildenborg renoveras med nytt restaurangkök samt utbildningslokaler. Visionen med projektet är också att erfarenheter, grödor och smaker kommer samman och skapar ett nytt kulturlandskap som ska föra in Malmö och Skåne i framtiden.

Det finns ett stort behov. Det leder till en knutpunkt där kompetensutveckling, studiebesök och workshops , vilket behövs mellan utrikesfödda och barn och det etablerade näringslivet och utbildningssektorn. Projektet delas in i delmål där global kryddträdgård är starten. Man ökar kompetensen kring odling och hållbarhet, grön näring, entreprenörskap och näringsliv. Det ger även nys arbetstillfällen, utveckling av innovationer, ökar kunskap och ger framtidstro.

Man samarbetar med Skurups Folkhögskola där studenter som läser SFI tar del av utbildningsprogrammet Global Kryddträdgård varje vecka. Det skapas nätverk och kontakter vilket saknas för nyinflyttade i samhället. Ett ömsesidigt utbyte med lokala aktörer, näringsliv, arbetsmarknaden samt utbildningssektorn bidrar till att man lättare kan komma in i samhället. Samarbete med Nils Holgerssons naturbruksgymnasium i Skurup samt Holma Folkhögskola gör att man träffar andra elever och studenter.

Praktiska och individuella moment kombineras för att möta varje enskild individs behov och lärande. Det finns ett behov av nya medarbetare inom djurhållning, biodling och lantbruk. Evenemang som är öppna för allmänheten stärker projektets förankring kring Rosengård och Malmö. Odla kompis är ett annat delmål, som leder till att nya och etablerade svenskar ska få ansvar för en egen odlingslott. Genom studiebesök på gårdar i Söderslättområdet får man ett större nätverk och mer referenser. Man utbyter idéer, erfarenhet och drömmar med andra. Skolträdgård möts barn med olika bakgrunder och odlar tillsammans. Genom odling väcker man intresset för jorden, ekologi och mat vilket skapar medvetenhet och kunskap. Man vänder sig till elever och förskolebarn i åldrarna 6-8 år från Rosengård och Videdal. Man knyter vänskapsband över de gränser som finns idag. På sikt bidrar Skolträdgården till ökad ekologisk och social hållbarhet i samhället, där framtida vuxna har större förståelse för varandra och jorden.

Syftet som helhet är att de olika individer lättare och snabbare ska komma ut i arbetslivet och få en bra tillvaro i samhället. Skapa en plattform med social- och ekologisk hållbarhet, minska utanförskapet, samtidigt som man skapar arbetstillfällen och utbildningar.

Kontakt:

Lena.friblick@xenofilia.se

Dela: