Nyheter

  • Alla
  • Beviljade projekt
  • Nyheter

Vad är DUS, Destinationsutveckling SYD?

Publicerades 31 januari 2020

Vad är DUS, Destinationsutveckling SYD? Ett 2-årigt LEADER-projektet som ska inventera erfarenheter och goda exempel på utveckling av besöksmål och produkter och tjänster på Söderslätt som skapas med hållbarhet. Genom projek...

Paraplyprojekt – Vattnet i Centrum

Publicerades 27 januari 2020

Nu finns det tillfälle att söka stöd för att testa ideér, förstudie till limniska vattensystem på Söderslätt. Genom att starta ett paraplyprojekt kan vi underlätta för mindre projekt att förverkligas. Projekten ska bidra t...