Nyheter

Sök stöd för ert projekt hos oss

Publicerades den 16 juni 2021

Nu är det åter möjligt att söka projektstöd i Landsbygdsfonden.

Det finns ingen förutbestämd form för vilka idéer som kan bli ett leaderprojekt. För att lättare göra en första bedömning kan ni innan Leaderkontoret kontaktas fundera och besvara följande frågor:

  • Vad vill ni göra? Berätta kort om er projektidé. Är den nytänkande?
  • Vem står bakom projektet? Har ni samarbetspartners och kapacitet för att kunna genomföra projektet? Offentlig medfinansiering?
  • Varför vill ni genomföra projektidén? Syfte och mål?
  • Hur har ni tänkt gå tillväga? Vad planerar ni för aktiviteter i projektet?
  • Vilka vinner på att projektet genomförs?
  • Hur ser den planerade tidsperioden ut för projektet (startdatum/slutdatum)?
  • Är projektet hållbart? Finns ett bestående värde kvar efter projekttidens slut?
  • Stämmer er idé överens med vår lokala utvecklingsstrategi?

De kortfattade svaren mejlas till verksamhetsledare Maria Pojjesdotter, som sedan tar kontakt och vägleder er, samt går igenom sökprocessen hos Jordbruksverket.

Kontakt:
maria@leadersoderslatt.se
0709 602 678
www.leadersoderslatt.se

Dela: