Nyheter

  • Alla
  • Beviljade projekt
  • Nyheter

Gatunamnshistoria på skyltar – Svedala kommun

Publicerades 2 april 2023

Projektägare: Svedala Kommun Gatuskyltar med historisk information om gatunamn ska sättas upp runt om i kommunen. QR-koder med inläsning av samma information ska produceras och placeras i anknytning till skyltarna. En fördj...

Stiftelsen Botildenborg-Grön Framtid

Publicerades 2 april 2023

Projektägare: Stiftelsen Botildenborg Grön Framtid har som syfte att öka intresse och kunskap för småskalig odling. Sverige behöver fler odlare, fler medvetna konsumenter, ökat intresse och kunskap kring matproduktion. Läget...

Samverkan Hållbart matsystem Malmö Food C

Publicerades 2 april 2023

Projektägare: Malmö Food Council ideell förening Malmö Food Council - samverkan för ett hållbart matsystem i Söderslätt är ett första steg att vidareutveckla nordens första Food Council "Lokalt matråd". Malmö Food Council (M...

Klimatsmart El-Torparlängan-Östra Torp alliansförening

Publicerades 2 april 2023

Projektägare: Östra Torp alliansförening Östra Torp AF är en intresseförening för gemensam utveckling av den idrottsliga resp motionsverksamheten i Smygehamn. Verksamheterna genomförs av de separata föreningarna: Östra Torp...

Stenmark Pizza och Burgare AB

Publicerades 2 april 2023

Projektägare: Stenmark Pizza och Burgare AB Vårt mål är att genom att bygga en restauranglokal i form av ett naturhus med professionell odling skapa världens mest klimatsmarta fristående restaurangbyggnad. Ett naturhus är k...

Gessiestråket förstudie

Publicerades 2 april 2023

Projektägare: Vellinge Kommun Projektet är en förstudie som ska fungera som underlag till ett större framtida projekt med fokus på att utveckla området längs med Gessiebäcken. I ett idag otillgängligt jordbrukslandskap ska ...

Läs in fler