Nyheter

  • Alla
  • Beviljade projekt
  • Nyheter

TFF En Kraft i Samhället – Skola och Fler aktiva ungdomar

Publicerades 22 februari 2021

Projektägare:  Trelleborgs FF Inom Trelleborgs FF:s verksamhet ingår att ständigt arbeta med attityder och värderingar samt att lära barn och ungdomar att respektera varandra som kamrater och medtävlare. Inom ramen för T...

Utbildningsgård Botildenborg

Publicerades 21 februari 2021

Projektägare:  Stiftelsen Botildenborg Utbildningsgård Botildenborg ska vidareutveckla det framgångsrika koncept för stadsodling som vuxit fram på Botildenborg i Malmö. Entreprenörskap och gemenskap Syftet med projekte...

Sydkustsol – Mäta soltiden på sydkusten

Publicerades 25 mars 2020

Projektägare: Sydkustsol ekonomisk förening Sydkustsol vill skaffa mätinstrument för soltid, vindstyrka, vindriktning, lufttemperatur och nederbörd som ska monteras i Abbekås hamn. Syftet med projektet är att kunna mäta so...

Skåne är Köpenhamn: Guidade dagsutflykter från Danmark till Söderslätt

Publicerades 20 mars 2018

Projektägare: Travel Shop i Europa Köpenhamn är södra Skandinaviens i särklass största besöksmål. Trots att Skåne ingår i Greater Copenhagen så utgör landsgränsen en barriär. I projektet ska därför turer organiseras där gä...

Förstudie – Lokal livsmedelsstrategi Malmö

Publicerades 19 mars 2018

Projektägare: Malmö Stad https://www.youtube.com/watch?v=xewjlZPtD5c Med samlad matkraft kan en lokal livsmedelsstrategi förena aktörer i gemensamma mål och visioner för att lyfta Malmö som en hållbar matstad där utveck...