LAG-styrelsen

Framstående lokala förmågor från ideell, privat och offentlig sektor har engagerats och bildar tillsammans en oslagbar grupp för att leda utvecklingen i vårt leaderområde. LAG:s sammansättning innebär inte bara en oöverträfflig kompetensbank utan bidrar också till en bättre helhetssyn på områdets förutsättningar.

LAG, den lokala aktionsgruppen, utgör styrelsen i föreningen Leader Söderslätt LLU och består av 15 ordinarie ledamöter från 5 kommuner. I LAG finns en bred kompetens och goda kunskaper om insatsområdenas tematiska innehåll samt de olika fondernas speciella inriktning.

Huvuduppgiften för LAG är att bedöma vilka projekt som skall beviljas stöd samt att målen i utvecklingsstrategin uppnås genom projekten.

LAG:s sammansättning regleras genom föreningens stadgar.

Malmö stad

Carlos Rojas Carvajal
Ledamot - offentlig sektor
Mobil: 0733-762635
Lena Friblick
Ledamot - privat sektor
Mobil: 0709-850665
Ingemar Holm
Ledamot - ideell sektor
Mobil: 0709-919322
Helen Nilsson
Suppleant
Mobil: 0709-915905

Skurups kommun

Magdalena Hellström
Ledamot - offentlig sektor
Mobil: 0703-172704
Frida Wännman Kvantenå
Ledamot - privat sektor
Mobil: 0411-533496
Bertil Nilsson
Ledamot - ideell sektor
Mobil: 0706-532039
Sahand Kousha
Suppleant
Mobil: 0411-536416

Svedala kommun

Teresa Fridell
Ledamot - offentlig sektor
Mobil: 040–6268123
Jens Thulin
Ledamot - privat sektor
Mobil: 0708-939809
Sara Ripa
Ledamot - ideell sektor
Mobil: 0708-486131
Louise Sandell
Suppleant
Mobil: 0709-478130

Trelleborgs kommun

Gunilla Thysell
Ledamot - offentlig sektor
Mobil: 0707-416371
Jeppa Olanders
Ordförande, Ledamot - privat sektor
Mobil: 0709-229442
Ulla-Britt Olofsson
Ledamot - ideell sektor
Mobil: 0709-306299
Martin Wedin Hansson
Suppleant
Mobil: 0708-817906

Vellinge kommun

Maria Koistinen Hellborg
Ledamot - offentlig sektor
Mobil: 040-425170
Christian Enehov
Ledamot - privat sektor
Mobil: 079-3415534
Johan Holmberg
Ledamot - ideell sektor
Mobil: 0739-367412
Philip Allgoth
Suppleant
Mobil: 0709-969416
Dela: